Loading...

Wprowadzenie do obsługi bazy klientów

Kontakty to najcenniejsza waluta biznesu. Bez dobrze ułożonej bazy kontaktów prowadzenie firmy jest skomplikowane i może skutkować różnego rodzaju problemami oraz wymiernymi stratami. Dlatego tworząc system Ready_TM, bardzo duży nacisk położono na stworzenie narzędzia, które umożliwi wygodnie zarządzać bazą klientów.

Moduł Klienci pozwala zbierać i administrować kontaktami do podmiotów, z którymi prowadzona jest współpraca. Baza klientów jest dostępna dla osoby zalogowanej. Narzędzie należy traktować jako podstawowe źródło danych na temat kontaktów do klientów.

Okno modułu Klienci ma typowy wygląd i wyróżnić w nim można trzy główne obszary:

  1. Foldery wyszukiwania i filtry – to miejsce do zarządzania wyświetlaną zawartością;
  2. Pasek narzędziowy – zawiera szereg opcji, które pozwalają m.in. dodawać nowych klientów, edytować istniejących lub usuwać zbędne pozycje. Na pasku narzędziowym dostępna jest również wyszukiwarka;
  3. Lista klientów – to główna część okna, w której wyświetlana jest lista zgromadzonych klientów. Widok może zostać modyfikowany.
Moduł Klienci
Moduł Klienci

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obok modułu Klienci w systemie jest jeszcze drugi program o nazwie Kontakty. Obecność dwóch narzędzi do zarządzania kontaktami może być nieco myląca, dlatego poniżej zamieszczono proste wyjaśnienie:

  • moduł Kontakty – pozwala zbierać kontakty do konkretnych osób. Moduł ten przydaje się głównie z uwagi na wykorzystanie bazy kontaktów do wysyłania wiadomości e-mail;
  • moduł Klienci – został stworzony do zbierania bazy kontaktów do klientów rozumianych jako firmy. Ten element jest ważniejszy z punktu widzenia użytkownika systemu Ready_TM.
Top