Loading...

Funkcjonalność

Praca z modułem Eksplorator plików sprowadza się do kilku prostych czynności, które opisano pokrótce w niniejszej sekcji pomocy.

Dodawanie nowych plików i folderów

Użytkownik zarówno w folderze prywatnym, jak i publicznym może zapisywać pliki oraz foldery. Wartym odnotowania jest również fakt, że zapisywane pliki mogą przybierać różne formaty, wliczając w to archiwum typu ZIP.

Aby dodać plik, należy:

 1. włączyć moduł Eksplorator plików;
 2. wybrać katalog użytkownika lub publiczny;
 3. kliknąć Dodaj (zielony plus);
 1. w nowym oknie wskazać plik, a potem kliknąć Otwórz;
 2. plik zostanie zapisany w oknie Eksploratora plików.

Jeżeli plik ma zostać przesłany do konkretnego folderu, to najpierw należy go otworzyć lub utworzyć. Należy dwukrotnie kliknąć ikonę folderu i dodać plik. Jeżeli folder ma zostać utworzony, należy kliknąć Utwórz katalog, wprowadzić nazwę, a potem go otworzyć.

Aby utworzyć folder, należy:

 1. włączyć moduł Eksplorator plików;
 2. wybrać katalog użytkownika lub publiczny;
 3. kliknąć Utwórz katalog (żółta teczka z plusem);
 4. w nowym oknie wprowadzić nazwę katalogu i nacisnąć Utwórz.

Warto w tym miejscu dodać, że zarówno pliki, jak i foldery wraz z zawartością można po prostu złapać na pulpicie komputera, a następnie przeciągnąć i upuścić na okno Eksploratora plików. Automatycznie pliki  i foldery zostaną przesłane do chmury i zapisane w wybranym katalogu.

Usuwanie nowych plików i folderów

Aby usunąć plik lub folder, należy:

 1. włączyć moduł Eksplorator plików;
 2. odszukać plik lub folder i kliknąć go prawym przyciskiem myszy;
 3. w menu podręcznym wybrać Usuń i potwierdzić chęć usunięcia.

Zmiana nazwy pliku lub folderu

Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, należy:

 1. włączyć moduł Eksplorator plików;
 2. odszukać plik lub folder i kliknąć go prawym przyciskiem myszy;
 3. w menu podręcznym wybrać Zmień nazwę;
 1. w nowym oknie w polu Wprowadź wpisać nową nazwę i kliknąć Zmień.

Praca z plikami ZIP

Bardzo przydatną i ciekawą funkcją modułu Eksplorator plików jest wsparcie dla archiwum typu ZIP. Plik w formacie ZIP można dodać do katalogu, a następnie z poziomu Eksploratora plików można go wypakować. To pozwala na znacznie uproszczenie procesu dodawania plików do chmury.

Aby dodać i wypakować plik ZIP, należy:

 1. korzystając z instrukcji przesyłania plików, dodać plik ZIP do wybranego katalogu;
 2. kliknąć prawym przyciskiem myszy plik ZIP i z menu wybrać opcję Rozpakuj tutaj;
 1. zawartość pliku ZIP zostanie wypakowana do katalogu, w którym się znajduje. Jeżeli zawartość ZIP ma zostać wypakowana do konkretnego podkatalogu, to najpierw należy go założyć, potem tam dodać plik i dopiero go rozpakować.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Moduł Eksplorator plików pozwala na wykonywanie typowych operacji edycyjnych: wycinanie, kopiowanie i wklejanie plików i folderów. Oznacza to, że aby na przykład przenieść plik z katalogu prywatnego do publicznego, można go skopiować lub wyciąć z jednego miejsca, a potem wkleić go w inne.

W każdym przypadku zasada postępowania jest taka sama. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik i z menu podręcznego wybrać opcję: Kopiuj, Wytnij lub Wklej.

Różnica między funkcją Kopiuj a Wytnij polega na tym, że kopiowanie pliku lub folderu pozostawia go w jednym miejscu i można jego kopię wkleić w inne. Natomiast wycinając plik lub folder, usuwa się go z jednego miejsca i wkleja się go w inne.

Pobieranie

Aby pobrać plik z chmury na dysk komputera, należy:

 1. włączyć moduł Eksplorator plików;
 2. odszukać plik i kliknąć go prawym przyciskiem myszy;
 3. z menu podręcznego wybrać opcję Pobierz;
 4. plik zostanie zapisany na dysku komputera we wskazanym miejscu.

Podgląd

Niektóre typy plików (np. .doc, .docx, .pdf, .jpg) można podglądać bezpośrednio z poziomu modułu Eksplorator plików.

Aby skorzystać z podglądu pliku, należy:

 1. włączyć moduł Eksplorator plików;
 2. odszukać plik i kliknąć go;
 3. powinno otworzyć się okno podglądu;
 4. jeżeli okno podglądu się nie otworzy, można kliknąć prawym przyciskiem mszy plik i z menu wybrać Podgląd.
Top