Loading...

Wprowadzenie

Niezależnie od wielkości firmy i sprawowanych przez użytkownika funkcji, ważnym narzędziem pracy większości pracowników jest kalendarz. Funkcja ta w systemie Ready_TM pozwala na wygodne i przejrzyste zarządzanie różnymi typami zdarzeń (takimi jak: spotkanie, telefon oraz termin) oraz zadaniami. W kalendarzu można również zarządzać zasobami, na przykład rezerwując salę konferencyjną czy samochód służbowy.

Celem aplikacji Kalendarz jest wyświetlenie wszystkich zdarzeń zaplanowanych w systemie. Kalendarz pozwala na analizowanie wszystkich przychodzących oraz niewykonanych zadań/spotkań, które użytkownicy mają zaplanowane – niezależnie od tego, czy zdarzenie jest związane ze sprawą, kontrahentem bądź projektem.

Przed przystąpieniem do pracy z kalendarzem warto zapoznać się z definicjami typów zdarzeń i innych elementów z nimi powiązanych:

  • Zadanie – służy zlecaniu poleceń służbowych, najlepiej pojedynczej czynności;
  • Termin – dowolne zdarzenie, na przykład urlop, termin ważności ubezpieczenia, rocznica, płatność;
  • Spotkanie służy do rejestracji zdarzeń, w których uczestniczą inne osoby;
  • Rozmowa telefoniczna – miejsce, w którym zapisuje się informację o odbytej przez telefon rozmowie z klientem. Do rejestracji zaplanowanej rozmowy należy użyć zadania, a informację o tym, że ktoś nie odbiera lub jest nieobecny, umieścić w komentarzu. Dopiero zrealizowana rozmowa powinna być odnotowana jako Rozmowa telefoniczna;
  • Przypomnienie – powiadomienie wyskakujące jako okno komunikatu w ustalonym czasie. Zwykle jest powiązane z innym zdarzeniem.

W zależności od typów zdarzeń, na etapie ich dodawania korzysta się z indywidualnych formularzy zawierających pola charakterystyczne dla danego typu zdarzenia. Dodatkowo każde ze zdarzeń można ustawić jako prywatne lub cykliczne.

Top