Loading...

Usuwanie elementów struktury organizacyjnej

Każdy typ jednostki (organizacja, komórka, stanowisko) może zostać usunięty, jeżeli przestał być potrzebny. Na przykład dział lub stanowisko zlikwidowano z powodu zmiany profilu działalności.

Aby usunąć wybrany typ jednostki, należy:

  1. otworzyć narzędzie zarządzania strukturą organizacyjną;
  2. w sekcji Struktura organizacyjna zaznaczyć element, który ma zostać usunięty;
  3. kliknąć przycisk Usuń (ikona kosza);
Usuwanie elementów struktury organizacyjnej
Usuwanie elementów struktury organizacyjnej
  • potwierdzić zamiar usunięcia elementu przez kliknięcie przycisku TAK;
  • wybrany element zostanie usunięty.

Usunięte elementy struktury można wyświetlić za pomocą filtru Pokaż usunięte. Możliwe jest również przywrócenie wcześniej usuniętych elementów. W tym celu należy skorzystać z przycisku strzałki nad drzewkiem struktury Przywróć.

Top