Loading...

Tworzenie płatności z delegacji

Tworzenie płatności z delegacji realizowane jest w aplikacji Płatności, w zakładce DELEGACJE (grupa zakładek POZOSTAŁE DOKUMENTY). Na liście faktur dostępne są te dokumenty delegacji, których kwota rozliczenia z pracownikiem jest większa od zera:

Delegacja z rozliczeniem dla pracownika

Znajdując się w zakładce Delegacje (1) aplikacji Płatności należy zaznaczyć delegację z listy (2). Po zaznaczeniu należy kliknąć przycisk Utwórz płatność z Delegacji.

Tworzenie płatności z delegacji

Otworzy się okno edycji płatności, w którym można zmienić dane płatnika. Dane Beneficjenta płatności są zablokowane do edycji.

Kliknięcie przycisku ZAPISZ spowoduje przeprocesowanie płatności do zakładki DO AKCEPTACJI lub DO EKSPORTU w zależności od trybu działania aplikacji Płatności.

Więcej informacji o edycji płatności znajduje się w tym artykule.

 

Top