Loading...

Zarządzanie plikami

Użytkownik w zależności od posiadanych uprawnień ma możliwość:

 • edytowania zawartości plików oraz informacji z nim związanych;
 • przeglądania zawartości plików;
 • zarządzania plikami w ramach modułu.

Aby edytować zawartość pliku, należy:

 1. otworzyć moduł Baza wiedzy;
 2. w lewym panelu kliknąć plik na liście;
 3. w podglądzie pliku wprowadzić zmiany i kliknąć Zapisz otwarty dokument.

Aby edytować informacje o pliku, należy:

 1. otworzyć moduł Baza wiedzy;
 2. w lewym panelu kliknąć plik na liście;
 3. kliknąć przycisk Edytuj informacje o pliku;
 4. w nowym oknie wprowadzić zmiany w zakresie nazwy, opisu oraz folderu przechowywania;
 5. kliknąć Zapisz.

Zbędny dokument może zostać usunięty. W tym celu należy zaznaczyć go na liście w lewej części okna, a potem kliknąć Usuń plik. W nowym oknie należy kliknąć TAK, by potwierdzić zamiar usunięcia pliku.

Po tym jak otwarty zostanie konkretny plik, jest możliwość sprawdzenia Informacji o tym, kiedy został on utworzony, kto jest jego autorem oraz kto wprowadził ostatnie zmiany.

Aby sprawdzić informacje o pliku, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy;
 2. otworzyć konkretny plik;
 3. kliknąć Informacje o dokumencie. Aby zamknąć okno, należy kliknąć OK.

Następną ważną funkcją wbudowaną w moduł Baza wiedzy jest możliwość powiadomienia konkretnej osoby lub grupy osób o tym, że dodano nowy plik.

Aby powiadomić osobę lub grupę osób o nowym pliku, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy i otworzyć określony plik;
 2. kliknąć przycisk Powiadom;
 3. w nowym oknie:
  • Treść powiadomienia – wpisać treść powiadomienia, domyślnie w tym miejscu znajdzie się nazwa pliku;
  • Odbiorcy – Pracownicy – po kliknięciu pola wpisać fragment nazwiska lub imienia, a potem z listy wybrać konkretną osobę, która ma otrzymać powiadomienie;
  • Odbiorcy – Grupy – po kliknięciu pola wpisać fragment nazwy grupy, a potem z listy wybrać konkretną grupę, która ma otrzymać powiadomienie;
  • Wyślij jako – z listy wybrać opcję Zalogowany użytkownik (wiadomość zostanie wysłana w imieniu jej autora) lub Usługa powiadomień (wiadomość zostanie wysłana przez system);
  • kliknąć WYŚLIJ POWIADOMIENIE;
 1. odbiorca powiadomienia otrzyma na swoim pulpicie stosowny komunikat, który pozwoli mu dotrzeć do nowego pliku.
Top