Loading...

Wprowadzenie do Pulpitu

Każdy użytkownik komputera przynajmniej raz spotkał się z pojęciem systemu operacyjnego umożliwiającym wygodną pracę. Na rynku dostępnych jest wiele systemów, które w dużej mierze posiadają wspólne cechy, na przykład możliwość pracy w oknach oraz obecność wirtualnego pulpitu, który pozwala zarządzać aplikacjami, dokumentami i innymi narzędziami przygotowanymi przez twórców systemu dla użytkowników. System Ready_TM również korzysta z pulpitu, który może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika.

Moduł Pulpit
Moduł Pulpit
Top