Loading...

Wprowadzenie

Celem modułu Terminarz jest wyświetlenie w formie listy wszystkich zdarzeń występujących w systemie. Terminarz, podobnie jak Kalendarz, pozwala na analizowanie wszystkich przychodzących oraz niewykonanych zadań i spotkań, które użytkownicy mają zaplanowane – niezależnie, czy zdarzenie jest związane ze sprawą, kontrahentem bądź projektem.

Zasadnicza różnica pomiędzy Terminarzem a Kalendarzem sprowadza się do sposobu prezentacji zdarzeń. Jego zmiana powoduje, że praca z tymi samymi danymi nabiera innego wymiaru i może być poddana bardziej zaawansowanemu filtrowaniu i grupowaniu.

Okno modułu Terminarz

Warto w tym miejscu wspomnieć, że z poziomu modułu Terminarz można dodawać nowe zdarzenia i zarządzać innymi (wszystkie dane są współdzielone z Kalendarzem). Należy jednak pamiętać o tym, że tworzenie zdarzeń z poziomu Terminarza nie zawsze będzie wygodne – na przykład podczas dodawania nowego spotkania, bez podglądu w siatkę kalendarza, znalezienie terminu może być mocno utrudnione. Dlatego Terminarz i Kalendarz to moduły, których warto używać zamiennie w zależności od potrzeb w danej chwili.

Top