Loading...

Zarządzanie uprawnieniami do struktury organizacyjnej

Z poziomu ustawień konta pracownika możliwe jest kontrolowanie dostępu do konkretnych typów jednostek organizacyjnych.

Aby nadać uprawnienie konkretnemu pracownikowi, należy:

 1. kliknąć przycisk z trzema kropkami (Centrum) na pasku narzędziowym pulpitu;
 2. kliknąć opcję Pracownicy, a potem Konta użytkowników;
 3. na liście odszukać konkretnego pracownika i dwukrotnie kliknąć jego nazwę (można również zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć przycisk Edycja);
 4. w nowym oknie przejść do zakładki PRAWA DO STRUKTURY;
Nadawanie uprawnień konkretnemu pracownikowi
Nadawanie uprawnień konkretnemu pracownikowi
 1. odszukać odpowiedni typ jednostki, kliknąć go, a potem kliknąć przycisk z zielonym symbolem plusa;
 2. obok nazwy jednostki pojawi się zielony znak plusa. Oznacza to, że pracownik otrzyma uprawnienie.

Odebranie uprawienia do konkretnego typu jednostki wymaga wykonania kroków od 1 do 4 z opisu zamieszczonego powyżej. Następnie zamiast przycisku z zielonym plusem należy kliknąć przycisk z czerwonym minusem. Po odebraniu uprawnienia obok konkretnej jednostki pojawi się szary minus. Oznacza to, że pracownik nie ma uprawnień.

Aby ograniczyć widoczność poszczególnych elementów struktury dla wybranych grup użytkowników, należy:

 1. kliknąć przycisk Zarządzaj widocznością organizacji;
Ograniczanie widoczności w strukturze
Ograniczanie widoczności w strukturze
 1. w nowym oknie należy:
  • w sekcji Grupy użytkowników wskazać grupę i kliknąć strzałkę skierowaną w prawą stronę, następnie odznaczyć checkbox „Widoczność”, co spowoduje, że ograniczona zostanie widoczność tego elementu wraz z wszystkimi elementami podrzędnymi dla wskazanej grupy;
  • zatwierdzić przyciskiem OK;
Ograniczanie widoczności w strukturze - ciąg dalszy
Ograniczanie widoczności w strukturze – ciąg dalszy
 1. zamknąć okno. Zmiany można sprawdzić po ponownym zalogowaniu na użytkownika, któremu ograniczono widoczność. Na przykład w module Dokumenty > Wszystkie > po rozwinięciu przycisku struktura nie powinno być widać ograniczonej w konfiguracji jednostki.
Top