Loading...
READY_™ BUSINES

Sprzedaż i zakupy

Rozszerzenie systemu obiegu dokumentów o funkcje ERP: baza produktów, tworzenie dokumentów z pozycjami np. ofert, zamówień i faktur.

Baza produktów CRM

Zarządzanie katalogiem produktów i cenami

Za pomocą rozbudowanej kartoteki produktu zbudujesz, zaimportujesz lub zsynchronizujesz z systemem ERP bazę produktów.

 • Obsługa produktów wraz z opisem, zdjęciem i najważniejszymi polami.
 • Drzewo kategorii produktów.
 • Określanie kosztu zakupu i cen sprzedaży.
 • Dodatkowe własne cechy produktów i pozycji.
 • Import produktów z Excel lub CSV.
 • Możliwość określania stanu magazynowego produktu.

Tworzenie dokumentów handlowych

Zakładka pozycje dostępna jest dla różnych typów dokumentów i pozwala przygotować różnego typu dokumenty handlowe w celu wygenerowania finalnych dokumentów docx/pdf:

 • Oferta.
 • Zamówienie obce (od klienta).
 • Faktura sprzedaży.
 • Zapotrzebowanie i Zamówienie własne (do dostawcy).
 • Faktura zakupu i korekta faktury zakupu.
Tworzenie Oferty w CRM

Funkcjonalność ERP w systemie EOD

Zaawansowane mechanizmy takie jak Cenniki i Rabaty, mogą być stosowane dla wyliczenia wartości pozycji ofert, zamówień. Wygodę korzystania z tych funkcji w EOD zapewnią m.in:

 • Cenniki i Rabaty
 • Kopiowanie i wklejanie pozycji.
 • Generowanie dokumentów PDF/docx.
 • Mechanizm konwertowania dokumentów.
 • Obsługa REST API
Top