Loading...

Uprawnienia

Dostęp do modułu Produkty wymaga nadania odpowiednich uprawnień. Administrator systemu, edytując konto pracownika w zakładce PRAWA DO SYSTEMU w sekcji Magazyn, może przydzielić lub odebrać jedno z kilku uprawnień.

Dostępne uprawnienia to:

 • Dodawanie – pozwala na dodawanie nowych produktów do modułu;
 • Edycja – pozwala na edycję pozycji już istniejących w module;
 • Przywracanie nieaktywnych produktów – pozwala na przywrócenie pozycji, które zostały oznaczone jako nieaktywne;
 • Przywracanie usuniętych produktów – pozwala na przywrócenie pozycji, które zostały usunięte;
 • Usuwanie – daje prawo do usuwania pozycji z modułu.

Aby nadać/odebrać uprawnienie należy:

 1. kliknąć przycisk Centrum – trzy kropki w prawym górnym narożniku ekranu;
 2. kliknąć Pracownicy;
 3. w nowym oknie odszukać pracownika, który ma otrzymać lub stracić uprawnienia i kliknąć daną pozycję dwukrotnie przyciskiem myszy;
 4. w nowym oknie przejść do zakładki PRAWA DO SYSTEMU i odszukać sekcję Magazyn;
 1. zaznaczyć odpowiednie uprawnienie, a następnie kliknąć przycisk Zezwól lub Zabroń;
 2. ikona przy uprawnieniu zmieni się na plus lub minus w zależności od tego, czy użytkownik ma prawo czy je utracił;
 3. kliknąć przycisk ZAPISZ.
Top