Loading...
Płatności w systemie Ready - ilustracja
READY_™ PŁATNOŚCI

Wprowadzaj przelewy do banku automatycznie!

Ikona

Odczytywanie danych z faktur

Szybkie przygotowanie przelewów na podstawie odczytanych przez OCR faktur lub innych tytułów płatności.

Ikona

Zarządzanie płatnościami

Akceptuj, wstrzymuj i dziel płatności w systemie obiegu dokumentów. Wspomagaj płynność finansową firmy!

Ikona

Eksport paczki przelewów do banku

Za pomocą aplikacji przygotujesz paczkę eksportu prawie do każdego banku. Obsługujemy również przelewy zagraniczne!

Czy znane są Ci te problemy?

Jeżeli wprowadzanie przelewów w Twojej firmie nadal odbywa się ręcznie, z pewnością dobrze znasz trudności, które się z tym wiążą

Ikona

Proces akceptacji przelewu trwa zbyt długo

Opóźnienia negatywnie wpływają na relacje z kontrahentami i powodują konieczność płacenia not odsetkowych.

Ikona

Pracochłonne wprowadzanie danych do systemu bankowego

Mozolne przepisywanie danych zajmuje sporo czasu i nie jest efektywne.

Ikona

Nowe obowiązki prawne komplikują proces

Metoda podzielonej płatności, weryfikacja aktywności płatnika VAT, weryfikacja beneficjenta płatności… Dodatkowych obowiązków jest coraz więcej i wszystkie weryfikacje zajmują czas.

Ikona

Brak pełnej kontroli płatności

Biznes oczekuje wykonania płatności mimo tego, że faktura nie jest jeszcze w systemie ERP? Pojawia się konieczność ręcznego uzupełnienia danych w Banku i pamiętania o tym, że dokument jest już zapłacony?

Mamy gotowe rozwiązanie!

Ekspresowe rozpoznawanie przez OCR faktur i przygotowanie płatności do banku!

Wygodny rejestr zobowiązań

W Ready możesz ewidencjonować i realizować wszystkie rodzaje płatności oraz sterować stanami zobowiązań.

 • Przejmowanie informacji z faktury do rejestru płatności jednym kliknięciem.
 • Panel akceptacji z możliwością oznaczania płatności, które można przesłać do banku.
 • Obsługa wielu firmowych kont bankowych PLN i walutowych.

Komunikacja z bankiem

Przygotuj paczki przelewów do systemu bankowości, z możliwością wyboru konta firmowego, z którego zostanie wykonany przelew.

 • Import rachunku bankowego i automatyczne parowanie z przelewami.
 • Eksport do banku w wielu formatach (Multicash, Elixir, Prooffice, ISO20022, FlatMulticash, PLA, PLI, SEPA).
 • PKO BP, PEKAO, ING , BNP, ALIOR i inne.

Wprowadzanie danych do systemu jednym kliknięciem!

OCR rozpozna dane z faktur i umożliwi błyskawiczne przygotowanie płatności.

 • Weryfikacja kont bankowych kontrahenta.
 • Wysoka skuteczność OCR 95%
 • Zminimalizowana liczba pomyłek – zasada dwóch par oczu.

Pełna obsługa procesu od faktury do płatności w jednej chwili!

Proces może rozpoczynać się od faktury lub od wprowadzenia polecenia płatności. Po akceptacji w jednej chwili płatności będą już w systemie bankowym.

 • Wielostopniowy proces akceptacji przed wykonaniem przelewu.
 • Możliwość modyfikacji terminów płatności oraz ich blokowania i komentowania.
 • MPP – obsługa płatności podzielonej.

Kaucje gwarancyjne

System gromadzi informacje i wspomaga obsługę kaucji oraz zatrzymań gwarancyjnych.

 • Ewidencja zatrzymań i terminów zwolnień gwarancyjnych.
 • Na podstawie wprowadzonych założeń zobowiązanie pomniejszane jest o odpowiedni procent lub kwotę zatrzymania.
 • Pozostała część może być wykonana we właściwym terminie.
Top