Loading...

Drukowanie wiadomości e-mail

Moduł Poczta pozwala na drukowanie dowolnej wiadomości, która zostanie odebrana lub utworzona za jego pośrednictwem.

Aby wydrukować wiadomość e-mail, należy:

  1. odszukać wiadomość na liście;
  2. kliknąć prawym przyciskiem myszy wiadomość i z menu podręcznego wybrać opcję Drukuj. Opcja drukowania wiadomości jest również dostępna w oknie wiadomości, które zostanie otwarte po jej dwukrotnym kliknięciu na liście. Odpowiedni przycisk znajduje się na pasku narzędziowym;
Drukowanie wiadomości
Drukowanie wiadomości
  1. w nowym oknie wyświetlony zostanie podgląd wiadomości. Aby rozpocząć drukowanie, należy kliknąć przycisk Drukuj;
Drukowanie wiadomości - ciąg dalszy
Drukowanie wiadomości – ciąg dalszy
  1. w kolejnym oknie (jego wygląd zależy od posiadanej drukarki i systemu operacyjnego) należy wskazać drukarkę, określić liczbę kopii i kliknąć przycisk Drukuj. W tej chwili rozpocznie się właściwy wydruk.

Należy pamiętać, że drukowanie wiadomości nie jest najlepszym rozwiązaniem. System Ready_TM został tak zaprojektowany, by maksymalnie uprościć elektroniczny obieg dokumentów i w ten sposób chronić środowisko naturalne. Zanim podejmie się decyzję o wydrukowaniu wiadomości e-mail, należy upewnić się, że to absolutnie niezbędne.

Top