Loading...

Edycja jednostki/organizacji

System po zainstalowaniu posiada już zdefiniowaną jednostkę główną stanowiącą pierwszy element struktury, pod który zostaną utworzone wszystkie pozostałe elementy. Nazwa jednostki jest zgodna z danymi firmy podanymi podczas instalacji.

Poza tym w ramach struktury możliwe jest utworzenie podrzędnych organizacji, na przykład powiązanych spółek. Dzięki temu użytkownik systemu w ramach jednej licencji może utworzyć kilka firm, które z kolei mogą być obsługiwane w ramach jednego systemu.

Aby zmodyfikować jednostkę główną, należy:

  1. w otwartym oknie edycji struktury, po lewej stronie, na pierwszym miejscu widoczna będzie jednostka nadrzędna. W prawej części okna widoczne są szczegóły zaznaczonej pozycji w lewej kolumnie;
  1. aby edytować, należy kliknąć nazwę jednostki, a potem przycisk Edytuj na pasku narzędziowym (ikona ołówka);
  2. w prawej części okna można wprowadzić zmiany i kliknąć przycisk Zapisz.
Top