Loading...

Zarządzanie od strony administratora

Administrator systemu lub użytkownik z uprawnieniami administratora jest osobą, która posiada uprawnienia do tego, by zakładać w systemie nowe konta dla nowych pracowników.

Aby dotrzeć do niezbędnych narzędzi umożliwiających zarządzanie kontami pracowników, można skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

  1. kliknąć przycisk Centrum (to ten z trzema kropkami na pasku zadań), a potem wybrać opcję Pracownicy i dalej Konta użytkowników;
Dostęp do zarządzania kontami użytkowników – pasek narzędziowy
  1. kliknąć przycisk Aplikacje,a potem wybrać Ustawienia Aplikacji, odszukać sekcję SYSTEMOWE i w sekcji OGÓLNE przy opcji Konta pracowników kliknąć przycisk OTWÓRZ.
Dostęp do zarządzania kontami użytkowników – panel Ustawienia Aplikacji

Niezależnie od wybranej drogi administrator trafi w to samo miejsce, które pozwoli na wykonanie wszystkich czynności związanych z kontami użytkowników.

Moduł Konta użytkowników
Top