Loading...

Hurtowy eksport danych z dzienników

Jeżeli w organizacji pojawi się konieczność pobrania wszystkich danych w obrębie dziennika lub dzienników, to twórcy systemu Ready_TM przygotowali odpowiednie rozwiązanie, które na to pozwala. Dane pobierane są w formacie RTF.

Aby hurtowo pobrać dane z dzienników, należy:

  1. włączyć moduł Dzienniki;
  2. w lewej kolumnie wskazać dziennik, z którego ma zostać dokonany eksport do formatu PDF;
  3. kliknąć przycisk oznaczony strzałką, a następnie z menu wybrać opcję Eksportuj do archiwum .zip;
Hurtowy eksport danych z dzienników – krok pierwszy
  1. w nowym oknie przy opcji Dokumenty za okres w polach Od i Do wskazać daty, z których dokumenty mają zostać pobrane. Sam wybór daty sprowadza się do kliknięcia pola i wybrania odpowiedniej wartości z kalendarza;
  2. eksport danych można ograniczyć do wybranego klienta. W tym celu wystarczy w polu Tylko dokumenty powiązane z klientem kliknąć lupę, a potem odszukać na liście odpowiedniego klienta;
  3. kliknąć przycisk DALEJ, aby kontynuować;
Hurtowy eksport danych z dzienników – krok drugi
  1. następne okno zawiera informacje na temat tego, ile dokumentów zostanie wyeksportowanych. Dodatkowo można włączyć opcję Dołącz XML z metadanymi eksportowanych dokumentów. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk POBIERZ;
Hurtowy eksport danych z dzienników – krok trzeci
  1. w tej chwili przeglądarka pobierze plik ZIP, który zawiera w sobie wszystkie dokumenty zarejestrowane w dzienniku w podanym przedziale czasu. Pliki mają format RTF i można je otworzyć w dowolnym edytorze tekstu. Okno widoczne na ekranie można zamknąć, klikając ANULUJ lub krzyżyk w prawym górnym narożniku.
Top