Loading...

Usuwanie i przywracanie dokumentów

Wiele tworzonych dokumentów z czasem może nie być już potrzebnych i konieczne staje się ich usunięcie. System Ready_TM posiada mechanizm kasowania zbędnych dokumentów, który dodatkowo uwzględnia kwestie ewentualnych pomyłek. Domyślnie każdy usunięty dokument trafia najpierw do kosza, z którego można go odzyskać. Dopiero opróżnienie kosza powoduje, że dokument jest trwale kasowany. Rozwiązanie to działa analogicznie do kosza w systemie Windows czy MacOS.

Aby usunąć dokument w module Dokumenty, należy:

 1.  wybrać dokument, który ma zostać usunięty;
 2. na pasku narzędziowym kliknąć przycisk Kosz i z menu wybierać opcję Przenieś do kosza. Można również kliknąć w dokument prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać opcję Usuń;
 3. decyzja o usunięciu pliku wymaga potwierdzenia. Na ekranie pojawi się komunikat, w którym należy kliknąć przycisk PRZENIEŚ DO KOSZA. Dopiero wtedy dokument znajdzie się w koszu.

Aby odzyskać usunięty dokument w module Dokumenty, należy:

Odzyskiwanie usuniętego dokumentu
Odzyskiwanie usuniętego dokumentu
 1. w oknie modułu Dokumenty w sekcji folderów z lewej strony okna wybrać opcję USUNIĘTE;
 2. w centralnej części okna pojawią się usunięte dokumenty. Należy kliknąć przyciskiem myszy w odpowiedni dokument;
 3. z menu narzędziowego wybrać opcję Kosz;
 4. z menu wybrać opcję Przywróć z kosza;
 5. dokument zostanie przywrócony z kosza i przeniesiony do pierwotnej lokalizacji. Żadne dodatkowe potwierdzenia nie są tutaj wymagane.

Aby trwale usunąć dokument, należy:

 1. wskazać dokument, kliknąć przycisk Kosz, a następnie wybrać opcję Przenieś do kosza;
 2. ponownie kliknąć przycisk Kosz i wybrać opcję Opróżnij kosz;
 3. potwierdzić chęć opróżnienia kosza. W oknie potwierdzenia należy kliknąć  przycisk USUŃ WSZYSTKIE.

Usuwając całą zawartość kosza, warto wcześniej sprawdzić, co znajduje się w folderze USUNIĘTE i dopiero potem podejmować dalsze działania.

Top