Loading...

Wprowadzenie do obsługi Dokumentów

Moduł Dokumenty jest pewnego rodzaju wirtualnym biurkiem, na którym dostępne są dokumenty z wielu miejsc w systemie. Przede wszystkim w tym miejscu można zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi. Ponadto w module wyświetlane są: dokumenty dołączone do spraw, utworzone w kartotekach klientów oraz zarchiwizowane wiadomości e-mail.

Moduł Dokumenty
Moduł Dokumenty

To właśnie moduł Dokumenty pozwala wprowadzić cyfrowy obieg dokumentów w organizacji i powiązać go ze strukturą organizacyjną firmy, uprawnieniami pracowników i konkretnych działów. Oznacza to, że omawiany moduł jest jednym z podstawowych narzędzi pracy.

Moduł Dokumenty jest dostępny dla wszystkich pracowników według określonych uprawnień, które zostały szerzej omówione w oddzielnym artykule.

Do poprawnego zarządzania uprawnieniami dostępowym niezbędne jest stworzenie struktury organizacyjnej firmy i przydzielenie uprawnień do stanowisk.

Należy pamiętać, że z poziomu modułu można również tworzyć nowe dokumenty: pisma przychodzące i wychodzące, wnioski, notatki, faktury, oferty i zamówienia i wiele innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować też własne typy dokumentów, które będą dopasowane do specyficznych wymagań danej organizacji.

W Dokumentach pojawiają się również dokumenty utworzone z poziomu innych modułów. Na przykład wniosek o delegację złożony przez moduł Delegacje także pojawi się w module Dokumenty. Warto pamiętać o tym, że niektóre typy dokumentów lepiej tworzyć z poziomu modułów do tego przewidzianych. Takie działanie może być wygodniejsze i szybsze.

Moduł Dokumenty dostępny jest po kliknięciu przycisku Aplikacje. Na liście dostępnych narzędzi należy odszukać aplikację o nazwie Dokumenty. W celu szybszego dotarcia do aplikacji można skorzystać z wyszukiwarki, która jest dostępna w menu po kliknięciu przycisku Aplikacje. Dodatkowo ikonę Dokumenty można przeciągnąć i upuścić na pulpit roboczy. Dzięki temu będzie ona łatwo dostępna.

Top