Loading...

Kanban

Domyślnie moduł Kanban zawiera następujące statusy zadań:

 1. Backlog – w tym miejscu znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik nie zajmuje się w danej chwili bądź nie ma w planach wykonania ich w najbliższym czasie;
 2. PRZYJĘTE (WEEKLY) – w tym miejscu znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik ma się zająć w bieżącym tygodniu;
 3. W TRAKCIE (DAYILY) – zawiera wszystkie zadania, którymi użytkownik zajmuje się obecnie. Zadania widoczne są w planie dnia użytkownika;
 4. WERYFIKACJA – gromadzi wszystkie zadania, nad którymi na ten moment użytkownik zakończył pracę i wymagają one weryfikacji na przykład przez osobę, która je zleciła;
 5. ZAKOŃCZONE – zadania wykonane przez użytkownika w ciągu ostatniego tygodnia (po tym czasie, zdarzenia na tym etapie są czyszczone. Same zdarzenia można jednak zobaczyć w module Terminarz).

Jednak system Ready_TM daje możliwość zmiany domyślnych nazw tak, by lepiej odpowiadały sposobowi pracy w danej organizacji. Możliwe jest dodanie większej liczby statusów, nadanie im innych nazw oraz kolorów.

Aby ustawić własne statusy zadań, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie w sekcji SYSTEMOWE odszukać sekcję CUSTOM i w jej ramach opcję Statusy;
 3. kliknąć przycisk OTWÓRZ widoczny obok opcji Statusy;
Definiowanie własnych statusów - krok pierwszy
Definiowanie własnych statusów – krok pierwszy
 1. w nowym oknie należy kliknąć kolejno Podtyp dla zdarzeń, a potem Zadanie. Domyślnie w głównej części okna nie będzie zdefiniowanych żadnych statusów. W tym przypadku system używa domyślnych nazw, które widoczne są w opisie modułu Kanban;
Definiowanie własnych statusów - krok drugi
Definiowanie własnych statusów – krok drugi
 1. aby dodać własny status, należy kliknąć przycisk Nowy;
 2. w nowym oknie niezbędne jest wypełnienie widocznych tam pól:
  • Opis – własna nazwa statusu;
  • Klasa – z listy należy wybrać Zdarzenie;
  • Podtyp – z listy należy wybrać Zadanie;
  • Kod statusu – wpisać wartość 1 dla pierwszego status, 2 dla drugiego i tak dalej;
  • Kolor – po kliknięciu pola można wybrać kolor, który będzie użyty do prezentacji danego statusu w module Kanban;
Definiowanie własnych statusów - krok trzeci
Definiowanie własnych statusów – krok trzeci
 1. najważniejszą opcją w oknie powyżej jest pole Typ statusu. W tym miejscu użytkownik ma do wyboru kilka systemowych statusów, które należy wykorzystać w zależności od potrzeb:
  • INITIAL – początkowy;
  • TEMPORARY – przejściowy;
  • ACCEPTED – zaakceptowany;
  • FINAL – końcowy;
  • CANCEL – anulowany;
 2. po wypełnieniu pól opisanych w podpunktach 6. i 7., należy kliknąć przycisk ZAPISZ;
 3. ważne jest to, że użytkownik, który zdecyduje się utworzenie własnych statusów, musi dodać wszystkie te, które są mu potrzebne. Dzieje się tak, ponieważ system nadpisze domyślne statusy tymi ustawionymi przez użytkownika. Na poniższej grafice widać przykład własnych statusów:
Definiowanie własnych statusów - krok czwarty
Definiowanie własnych statusów – krok czwarty
 1. po skompletowaniu wszystkich statusów można pozamykać okna, które były wykorzystywane, i przejść do modułu Kanban, by zobaczyć efekt pracy.
Definiowanie własnych statusów - efekt końcowy
Definiowanie własnych statusów – efekt końcowy

Decydując się na własne statusy, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

 • użytkownik musi dodać wszystkie statusy, które są mu potrzebne, ponieważ nadpisują one domyślne ustawienia systemu Ready_TM;
 • jeżeli użytkownik miał zadania, które przypisano do domyślnych statusów, to po dodaniu własnych znikną one i konieczne będzie ponowne ustawienie postępów;

Aby powrócić do domyślnych statusów zadań, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie w sekcji SYSTEMOWE odszukać sekcję CUSTOM i w jej ramach opcję Statusy;
 3. kliknąć przycisk OTWÓRZ widoczny obok opcji Statusy;
Przywracanie domyślnych statusów - krok pierwszy
Przywracanie domyślnych statusów – krok pierwszy
 1. w nowym oknie należy kliknąć kolejno Podtyp dla zdarzeń, a potem Zadanie. Domyślnie w głównej części okna będą widoczne własne statusy;
Przywracanie domyślnych statusów – krok drugi
 1. należy zaznaczyć status i kliknąć przycisk Usuń widoczny na pasku narzędziowym. W nowym oknie należy potwierdzić zamiar usunięcia statusu przez kliknięcie czerwonego przycisku USUŃ;

W tym miejscu należy podkreślić, że w celu powrotu do domyślnych statusów trzeba usunąć wszystkie własne elementy. Po tej operacji w module Kanban pojawią się domyślne wartości. Usunięcie tylko części własnych statusów nie przywróci domyślnego widoku w Kanban.

Przywrócenie domyślnych statusów spowoduje również to, że pojawią się w nim zadania, które zostały do nich wcześniej przypisane;

Top