Loading...

Wprowadzenie

Kontakty to najcenniejsza waluta biznesu. Bez dobrze ułożonej bazy kontaktów prowadzenie interesów jest skomplikowane i może skutkować różnego rodzaju problemami oraz wymiernymi stratami. Dlatego tworząc system Ready_TM, duży nacisk położono na stworzenie narzędzia, które pozwoli wygodnie zarządzać kontaktami.

Moduł Kontakty umożliwia zbierać kontakty i administrować nimi do pojedynczych osób. Baza kontaktów jest dostępna dla zalogowanego użytkownika. Narzędzie należy traktować jako uzupełnienie systemu, ponieważ podstawowym i najczęściej wykorzystywanym mechanizmem zarządzania danymi kontaktowymi jest moduł Klienci opisany w oddzielnej sekcji pomocy.

Obecność dwóch narzędzi do zarządzania kontaktami może być nieco myląca. Dlatego poniżej proste wyjaśnienie:

  • moduł Kontakty pozwala zbierać kontakty do konkretnych osób. Moduł ten przydaje się głównie z uwagi na wykorzystanie bazy kontaktów do wysyłania wiadomości e-mail;
  • moduł Klienci został stworzony do zbierania bazy kontaktów do klientów rozumianych jako firmy. To właśnie ten element jest ważniejszy z punktu widzenia użytkownika systemu Ready_TM.
Top