Loading...

Wprowadzenie

System Ready_TM jest zorientowany na maksymalne uproszczenie procesu obiegu dokumentów oraz zarządzania pracą zespołową. W praktyce oznacza to, że użytkownik ma do dyspozycji szereg narzędzi i rozwiązań pozwalających między innymi wygodnie zarządzać zadaniami, które stanowią fundament pracy zespołowej.

Moduł Kanban jest kolejną formą przedstawienia zdarzeń typu zadanie w systemie. Rozwiązanie to wykorzystuje metodykę Kanban do wizualizacji przebiegu statusu prac nad listą zadań.

Okno modułu Kanban
Okno modułu Kanban
Top