Loading...

Wprowadzenie

System Ready_TM jest rozbudowanym narzędziem obsługującym wiele procesów zachodzących w ramach organizacji. Współpraca pomiędzy działami i modułami wymusza szereg ustawień, które można określić mianem systemowych. Niniejszy dział pomocy omawia ustawienia systemowe zebrane w ramach sekcji SYSTEMOWE w Ustawieniach aplikacji.

Dostęp do ustawień wymaga:

  • kliknięcia przycisku Aplikacje;
  • wybrania opcji Ustawienia aplikacji;
  • przejścia do sekcji SYSTEMOWE.

W dokumentacji opisano wszystkie dostępne opcje. Jednak ich dostępność dla użytkownika zależy od rodzaju wykupionych pakietów. Jeżeli nie widać sekcji lub opcji, oznacza to, że nie przynależy ona do posiadanego zbioru.

Kreator uruchomienia pierwszych kroków

Kreator pierwszego uruchomienia został szczegółowo opisany w oddzielnym artykule.

Top