Loading...

Interfejs

Interfejs modułu Poczta nawiązuje swoim wyglądem do współczesnych klientów pocztowych, których można spotkać w różnych systemach operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS). Okno dzieli się na kilka głównych części, które pełnią określone funkcje:

Elementy okna modułu Poczta
  1. Skrzynki pocztowe – w tym miejscu widoczne są wszystkie konta pocztowe, które ustawiono w module. Panel otwierany jest przez kliknięcie opcji Skrzynki widocznej w sekcji oznaczonej numerem 2. Dodatkowo w panelu znajduje się opcja Konfiguracja, która pozwala na dodanie nowych lub zmodyfikowanie istniejących kont pocztowych. W ramach każdej skrzynki dostępne są różne foldery do sortowania poczty, na przykład Odebrane, Do wysłania czy Kosz;
  2. Lista wiadomości – w tej sekcji widoczne są wszystkie wiadomości, które znajdują się w skrzynce oznaczonej w panelu numer 1. Lista domyślnie pokazuje temat wiadomości, nadawcę i krótki fragment treści. Lista wiadomości może być przeszukiwana oraz filtrowana na kilka różnych sposobów. Proces ten opisano w oddzielnym artykule;
  3. Podgląd wiadomości – okno zawiera podgląd wiadomości, którą oznaczono w panelu numer 2;
  4. Pasek narzędziowy – na pasku znajdują się opcje i przyciski, które przydają się podczas codziennej pracy z modułem. Wśród przycisków widać m.in. te odpowiedzialne za tworzenie nowej wiadomości, odpowiadanie, przekazywanie, kasowanie czy pobieranie poczty z serwera.

Panelowy układ okna wymaga od użytkownika pamiętania o tym, że najpierw należy wskazać skrzynkę i folder (panel 1.), potem zaznaczyć pożądaną wiadomość (panel 2.) i dopiero na końcu wyświetlona zostanie treść wiadomości (panel 3.). W przypadku pracy na jednej skrzynce odchodzi konieczność wyboru skrzynki, a użytkownik pracuje jedynie na folderach.

Top