Loading...

Wprowadzenie

System Ready_TM opiera się na rozbudowanych założeniach dotyczących poziomów dostępu zarówno do samego środowiska, jak i wybranych jego elementów. Przyjęte założenia oznaczają, że każdy z użytkowników systemu posiada swoje konto, które może zostać skonfigurowane w różny sposób, celem osiągnięcia oczekiwanych uprawnień dostępowych. Konto użytkownika jest łączone z odpowiednim stanowiskiem widocznym w strukturze organizacyjnej.

W ramach systemu Ready_TM dostępne są następujące typy kont:

  • Konto użytkownika systemu – podstawowy typ konta przeznaczony dla wszystkich pracowników, którzy na co dzień korzystają z systemu Ready_TM i mają mieć dostęp do wybranych jego elementów oraz funkcji. Liczba kont systemowych jest zależna od wykupionej licencji;
  • Konto użytkownika portalu – konto z ograniczonym dostępem. Użytkownik pracujący na tego typu koncie ma dostęp do wybranych elementów systemu. Dokładna lista ograniczeń została opisana w oddzielnym artykule dotyczącym zakładania konta z ograniczonym dostępem. Konta użytkownika portalu są kontami płatnymi, ale rozliczanymi według innych cenników niż pełnoprawne konta użytkownika systemu. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku dużych organizacji, w których nie każdy użytkownik musi mieć dostęp do rozbudowanych funkcjonalności systemu Ready_TM;
  • Konto użytkownika bez możliwości logowania – jest to uproszczona wersja konta, która przydaje się na przykład w sytuacji, w której charakter pracy niektórych pracowników nie wymaga dostępu do komputera. Przykładem może być malarz pokojowy, który pracuje na budowie. Konto w systemie warto mu założyć choćby w celu ułatwienia zarządzania zasobami ludzkimi i nadzorowania urlopów. Konto bez możliwości logowania jest darmowe i nie zależy od wykupionej licencji na środowisko Ready_TM.

Za zarządzanie kontami odpowiada administrator systemu. Użytkownik może dopasować profil swojego konta do własnych potrzeb (na przykład dodać zdjęcie, zmienić numer telefonu i tak dalej).

Użytkownik systemu może podejrzeć i zmienić część ustawień swojego konta. Dostęp do odpowiedniego narzędzia jest możliwy po kliknięciu miniatury zdjęcia na pasku zadań i wybraniu opcji Edytuj profil. Zarządzanie przez pracownika swoim kontem opisano w oddzielnym artykule.

Top