Loading...

Dodawanie zdarzeń

Z poziomu Terminarza możliwie jest dodawanie nowych zdarzeń, które pojawią się również w Kalendarzu systemu Ready_TM. Niezbędne przyciski widoczne są na pasku narzędziowym w górnej części okna Terminarza. Patrząc od lewej strony, są kolejno:

 • Zadanie — służy zlecaniu poleceń służbowych najlepiej pojedynczej czynności. W standardzie iCalendar odpowiada to elementowi TODO;
 • Spotkanie — służy do rejestracji zdarzeń, w których uczestniczą inne osoby. Ze względu na to, że nie można go tak łatwo przełożyć, wyróżniony został jako osobny typ. W standardzie iCalendar odpowiada to elementowi VEVENT;
 • Termin — dowolne zdarzenie np. urlop, termin ważności ubezpieczenia, rocznica. W standardzie iCalendar odpowiada to elementowi VEVENT;
 • Rozmowa telefoniczna — miejsce, w którym zapisujemy informację o odbytej przez telefon rozmowie z klientem. Do rejestracji zaplanowanej rozmowy należy użyć zadania, a informację o tym, że ktoś nie odbiera, lub jest nieobecny umieścić w komentarzu. Dopiero zrealizowana rozmowa powinna być odnotowana jako Rozmowa. W standardzie iCalendar odpowiada to elementowi JOURNAL;
 • Przypomnienie — wyskakujące w ustalonym czasie (w formie okna komunikatu) powiadomienie. Może być niezależne lub powiązane z innym zdarzeniem;
 • Adnotacja — zdarzenia, które można wykorzystać w dowolny sposób w zależności od potrzeb –  w ramach Terminarza można na przykład powiązać je z dowolnym klientem lub sprawą.
Pasek narzędziowy modułu Terminarz - opcje dodawania zdarzeń
Pasek narzędziowy modułu Terminarz – opcje dodawania zdarzeń

Zadanie

Dodanie nowego zdarzenia typu Zadanie wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku modułu Kalendarz. Działanie to opisano w oddzielnym artykule.

Spotkanie

Dodanie nowego zdarzenia typu Spotkanie wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku modułu Kalendarz. Działanie to opisano w oddzielnym artykule.

Termin

Dodanie nowego zdarzenia typu Termin wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku modułu Kalendarz. Działanie to opisano w oddzielnym artykule.

Rozmowa telefoniczna

Dodanie nowego zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku modułu Kalendarz. Działanie to opisano w oddzielnym artykule.

Przypomnienie

Jak sama nazwa wskazuje, zdarzenie typu Przypomnienie służy do ustawienia powiadomień, które pojawią się w zadanym czasie i przypomną o istotnej kwestii. Powiadomienia będą widoczne zarówno w Terminarzu, jak i Kalendarzu (tutaj należy włączyć ich wyświetlanie na siatce kalendarza).

Aby dodać zdarzenie typu Przypomnienie, należy:

 1. w oknie Terminarza kliknąć przycisk Nowe przypomnienie (ikona budzika);
 2. w nowym oknie konieczne jest wypełnienie odpowiednich pól według potrzeb:
  • Treść – tu należy wpisać treść przypomnienia;
  • Użytkownik – w tym miejscu można wskazać użytkownika, dla którego ma się zamiar utworzyć przypomnienie. Domyślnie na liście będzie widoczny pracownik, który dodaje przypomnienie;
  • Kiedy – pozwala na wskazanie daty i godziny pojawienia się przypomnienia;
  • Sprawa – w polu można wpisać oznaczenie sprawy (lub jego część) i kliknąć przycisk lupy. Po chwili w ramach listy rozwijanej pojawi się wykaz spraw, które spełniają kryteria. Można również zacząć od kliknięcia przycisku lupy i wtedy na liście pojawią się wszystkie sprawy dostępne w systemie;
  • Klient – w polu można wpisać nazwę klienta (lub jej część) i kliknąć przycisk lupy. Po chwili w ramach listy rozwijanej pojawi się wykaz klientów, którzy spełniają kryteria. Można również zacząć od kliknięcia przycisku lupy i wtedy na liście pojawią się wszyscy klienci dostępni w systemie;
Tworzenie zdarzenia typu Przypomnienie
Tworzenie zdarzenia typu Przypomnienie
 1. po wypełnieniu potrzebnych pól (minimum to opis oraz data i godzina) należy kliknąć przycisk OK. Przypomnienie zostanie dodane do Terminarza i Kalendarza. W zadanym terminie na pulpicie użytkownika wyskoczy okno przypomnienia;
Komunikat przypomnienia
Komunikat przypomnienia
 1. okno komunikatu można zamknąć, klikając przycisk OK. Należy tutaj pamiętać o tym, że po kliknięciu przycisku OK przypomnienie więcej się nie pojawi. Natomiast przycisk PRZEŁÓŻ pozwala na przesunięcie terminu. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno znane z dodawania przypomnienia.

Adnotacje

Adnotacje to zdarzenia, które można wykorzystać w dowolny sposób w zależności od potrzeb –  w ramach Terminarza można na przykład powiązać je z dowolnym klientem lub sprawą.

Aby utworzyć zdarzenie typu Adnotacja, należy:

 1. w oknie Terminarza kliknąć przycisk Nowa adnotacja (ikona żółtej karteczki);
 2. w nowym oknie konieczne jest wypełnienie odpowiednich pól według potrzeb:
  • Użytkownik – domyślnie adnotacja jest powiązana z użytkownikiem, który ją tworzy. Jednak możliwe jest dodanie adnotacji dla innego pracownika;
  • Temat – miejsce na wpisanie tematu adnotacji;
  • Treść – treść notatki;
  • Klient – w polu można wpisać nazwę klienta (lub jej część) i kliknąć przycisk lupy. Po chwili w ramach listy rozwijanej pojawi się wykaz klientów, którzy spełniają kryteria. Można również zacząć od kliknięcia przycisku lupy i wtedy na liście pojawią się wszyscy klienci dostępni w systemie;
  • Sprawa – w polu można wpisać oznaczenie sprawy (lub jego część) i kliknąć przycisk lupy. Po chwili w ramach listy rozwijanej pojawi się wykaz spraw, które spełniają kryteria. Można również zacząć od kliknięcia przycisku lupy i wtedy na liście pojawią się wszystkie sprawy dostępne w systemie;
  • ustaw jako prywatne – włączenie tej opcji spowoduje, że adnotacja będzie widoczna wyłącznie dla jej twórcy;
  • Data dodania – służy do wskazania daty dodania do terminarza;
Dodawanie adnotacji
Dodawanie adnotacji
 1. po uzupełnieniu pól opisanych powyżej należy kliknąć przycisk OK. Adnotacja pojawi się w kalendarzu.
Widok adnotacji w Terminarzu
Widok adnotacji w Terminarzu
Top