Loading...

Wprowadzenie

Moduł Eksplorator plików jest prostym narzędziem, które pozwala użytkownikowi na przechowywanie w systemie własnych plików oraz daje dostęp do danych publicznych. Z poziomu aplikacji nie ma możliwości kontroli dostępu do konkretnych plików. Katalog domowy widzi wyłącznie jego właściciel. Katalog publiczny jest dostępny dla wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do aplikacji.

Top