Loading...

Sprawy

W ramach modułu Sprawy może pojawić się konieczność wprowadzenia zmian w ustawieniach systemu, które wpływają na działanie omawianego komponentu.

Struktura organizacyjna

Kluczowe jest utworzenie struktury organizacyjnej tak, aby była ona podzielona na komórki organizacyjne (działy). Niezbędne działania opisano w oddzielnym artykule.

Definiowanie kategorii spraw

W systemie znajdują się domyślne kategorie spraw, jeżeli są wystarczające, można pominąć ten krok. Opis definiowania kategorii spraw znajduje się w oddzielnym artykule.

Tworzenie teczki

Podczas pracy ważne jest opublikowanie kategorii spraw na wybranym dziale, czyli utworzenie teczki oraz nadanie uprawnień użytkownikom. Opis tworzenia nowych teczek znajduje się w oddzielnym artykule.

Zarządzanie szablonami projektów

Element ten opisano w oddzielnym artykule.

Top