Loading...

Import dużej liczby kontaktów

 1. Przenoszenia kontaktów z Gmail
 2. Przenoszenia kontaktów z programu z Mozilla Thundebird
 3. Przenoszenia kontaktów z programu Microsoft Outlook

Moduł Kontakty może zostać zasilony danymi kontaktowymi osób pobranymi z innych programów pocztowych. Przeniesienie kontaktów możliwe jest przy wykorzystaniu pliku CSV w jasno określonej strukturze.

Struktura pliku CSV musi zawierać następujące dane:

 • Nazwa;
 • Ulica;
 • Miasto;
 • Kod pocztowy;
 • Nr telefonu;
 • Adres e-mail.

Poszczególne elementy muszą być oddzielone od siebie przecinkami.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść kontakty np. z Gmaila czy programów Outlook lub Thunderbird. W każdym przypadku zasada postępowania jest następująca:

 • z poziomu programu pocztowego należy wykonać eksport kontaktów do pliki CSV;
 • otrzymany plik CSV należy dopasować układem do wymagań systemu Ready_TM, najwygodniej zrobić to, używając arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel lub LibreOffice Calc), a uporządkowane dane należy zapisać ponownie w pliku CSV;
 • poprawiony plik CSV można zaimportować do modułu Kontakty.

Przenoszenie kontaktów z Gmail

Poczta Gmail jest jedną z najpopularniejszych usług pocztowych na świecie, a możliwość importu kontaktów z tej platformy do systemu Ready_TM jest jedną z częściej wybieranych opcji.

Aby zaimportować kontakty z platformy Gmail do modułu Kontakty, należy:

 1. w przeglądarce stron WWW otworzyć stronę https://contacts.google.com/;
 2. w menu po lewej stronie odszukać i kliknąć opcję Eksportuj;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok pierwszy
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok pierwszy
 1. w okienku widocznym poniżej zaznaczyć opcję Google CSV oraz kliknąć przycisk Eksportuj;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok pierwszyPrzenoszenie kontaktów z Gmail - krok drugi
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok drugi
 1. na dysk komputera zostanie pobrany plik o nazwie contacts.csv;
 2. uruchomić arkusz kalkulacyjny (w dalszej części wykorzystano MS Excel, ale można również użyć LibreOffice Calc), utworzyć nowy arkusz i przejść do zakładki Dane, a potem wybrać opcję Z pliku tekstowego/CSC. W nowym oknie należy odszukać i wskazać plik contacts.csv, a następnie kliknąć przycisk Importuj;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok trzeci
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok trzeci
 1. na ekranie monitora pojawi się okno importu danych. MS Excel automatycznie wykryje i dopasuje dane. Uzyskany widok przypomina zawartość poniższego rysunku. Jeżeli dane nie wczytały się poprawnie, należy skorzystać z opcji oznaczonych ramką. Zmiana kodowania znaków rozwiąże problem braku polskich liter, a opcja Ogranicznik poprawi podział danych na odpowiednie kolumny. Jeżeli wszystko wygląda poprawnie, należy kliknąć przycisk Załaduj i chwilę zaczekać;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok czwarty
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok czwarty
 1. w arkuszu kalkulacyjnym pojawią się kontakty pobrane z pliku contacts.csv. Arkusz należy przejrzeć i dopasować do wymagań systemu Ready_TM. Oznacza to, że konieczne jest:
  • nazwanie poszczególnych kolumn według wzoru z obrazka poniżej. Warto wykonać tę czynność, bo ułatwi to późniejsze działania;
  • usunięcie zbędnych danych, które nie mieszczą się we wzorze z obrazka poniżej. Warto zostawić wyłącznie te dane, które można zaimportować do systemu. Są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, fax, stanowisko, opis, data urodzenia, data imienin, NIP oraz nazwa firmy. Resztę informacji można usunąć;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok piąty
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok piąty
 1. poprawiony arkusz należy zapisać jako plik CSV. W tym celu trzeba kliknąć Plik, a potem Zapisz jako. W oknie zapisu należy podać nazwę oraz w polu Zapisz jako typ ustawić CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv), a potem kliknąć przycisk Zapisz.
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok szósty
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok szósty
 1. w module Kontakty należy kliknąć przycisk Import z pliku CSV, który znajduje się na belce narzędziowej;
 2. w nowym oknie w polu Plik należy kliknąć trzy kropki, a następnie wskazać plik CSV, który został przygotowany w poprzednim podpunkcie. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem Otwórz;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok siódmy
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok siódmy
 1. W polu Separator należy ustawić średnik. Dla Separator tekstu powinno się wybrać symbol «”» (cudzysłów). Kodowanie należy ustawić na cp1250. Wprowadzone ustawienia powinny zostać zatwierdzone kliknięciem przycisku Dalej;
 2. następny krok wymaga utworzenia powiązań między danymi w arkuszu a polami w systemie:
  • w polu Podgląd importowanego pliku należy sprawdzić, czy poprawnie wczytano dane. Trzeba zwrócić uwagę na polskie znaki oraz podział tekstu na odpowiednie kolumny. Jeżeli coś poszło nie tak, należy wrócić do poprzedniego okna (przycisk Wstecz) i zmienić ustawienia opcji Separator, Separator tekstu oraz Kodowanie;
  • jeżeli wszystko się zgadza, należy kolejno klikać i przeciągać nazwy kolumn, tak jak pokazuje to strzałka na rysunku poniżej. Podczas przeciągania lewy przycisk myszy powinien być cały czas wciśnięty. Po poprawnym przeciągnięciu typu kolumny do sekcji Powiązania powinien pojawić się tam adres kolumny;
  • w polu Właściciel z listy należy wybrać właściciela, do którego chcemy zaimportować kontakty;
  • w polu Zacznij od trzeba ustawić numer wiersza, w którym zaczynają się właściwe dane. Jeżeli pierwszy wiersz to nazwy kolumn, a w drugi posiada konkretne dane, to należy tutaj ustawić wartość 2;
  • w polu Dane istniejących osób należy ustawić wartość Pozostaw. Dzięki temu, w przypadku ewentualnych dubli, dane w systemie Ready_TM nie zostaną zastąpione tymi z pliku CSV;
  • w celu kontynuowania, należy kliknąć w przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok ósmy
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok ósmy
 1. w tej chwili na ekranie pojawi się podsumowanie z informacjami na temat tego, ile kontaktów zostanie zaimportowanych do systemu. Przejście do następnego kroku jest możliwe po kliknięciu przycisku Dalej;
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok dziewiąty
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok dziewiąty
 1. w tej chwili na ekranie pojawi się okno modułu Kontakty, a w nim powinny być widoczne nowe dane, które zaimportowano z pliku CSV.
Przenoszenie kontaktów z Gmail - krok dziesiąty
Przenoszenie kontaktów z Gmail – krok dziesiąty

Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird

Mozilla Thundebird jest niezwykle popularnym klientem poczty, który na wielu polach może konkurować z MS Outlook. Użytkownicy korzystający na co dzień z Thunderbirda również mogą przenieść swoje kontakty do systemu Ready_TM.

Aby zaimportować kontakty z programu Mozilla Thunderbird, należy:

 1. uruchomić program Mozilla Thunderbird, a następnie z belki narzędziowej wybrać Adresy;
 2. w nowym oknie w lewej kolumnie zaznaczyć książkę adresową, którą chce się przenieść, a następnie z menu Narzędzia wybrać opcję Eksportuj;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok pierwszy
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok pierwszy
 1. w nowym oknie w polu Nazwa pliku należy podać nazwę nowego pliku. Poza tym w polu Zapisz jako typ należy wybrać opcję Rozdzielany przecinkami (kodowanie systemowe) (*.csv). Potem wskazać, gdzie ma zostać zapisany plik i kliknąć przycisk Zapisz;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok drugi
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok drugi
 1. uruchomić arkusz kalkulacyjny (w dalszej części wykorzystano MS Excel, ale można również użyć LibreOffice Calc), utworzyć nowy arkusz i przejść do zakładki Dane, a potem wybrać opcję Z pliku tekstowego/CSV. W nowym oknie należy odszukać i wskazać plik, a potem kliknąć przycisk Importuj;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok trzeci
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok trzeci
 1. na ekranie monitora pojawi się okno importu danych. MS Excel automatycznie wykryje i dopasuje dane. Uzyskany widok przypomina zawartość poniższego rysunku. Jeżeli dane nie wczytały się poprawnie, należy skorzystać z opcji oznaczonych ramką. Zmiana kodowania znaków rozwiąże problem braku polskich liter, a opcja Ogranicznik poprawi podział danych na odpowiednie kolumny. Jeżeli wszystko wygląda poprawnie, należy kliknąć przycisk Załaduj i chwilę zaczekać;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok czwarty
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok czwarty
 1. w arkuszu kalkulacyjnym pojawią się kontakty pobrane z pliku pobranego z Mozilla Thunderbird. Arkusz należy przejrzeć i dopasować do wymagań systemu Ready_TM. Oznacza to, że konieczne jest:
  • nazwanie poszczególnych kolumn według wzoru z obrazka poniżej. Warto wykonać tę czynność, bo ułatwi to późniejsze działania;
  • usunięcie zbędnych danych, które nie mieszczą się we wzorze z obrazka poniżej. Warto zostawić wyłącznie te dane, które można zaimportować do systemu. Są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, fax, stanowisko, opis, data urodzenia, data imienin, NIP oraz nazwa firmy. Resztę informacji można usunąć;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok piąty
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok piąty
 1. poprawiony arkusz należy zapisać jako plik CSV. W tym celu trzeba wybrać opcję Plik, a potem Zapisz jako. W oknie zapisu należy podać nazwę oraz w polu Zapisz jako typ ustawić CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv), a potem kliknąć przycisk Zapisz;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok szósty
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok szósty
 1. w module Kontakty kliknąć przycisk Import z pliku CSV, który znajduje się na belce narzędziowej;
 2. w nowym oknie w polu Plik należy kliknąć trzy kropki, a następnie wskazać plik CSV, który został przygotowany w poprzednim podpunkcie. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem Otwórz;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok siódmy
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok siódmy
 1. w polu Separator należy ustawić średnik. Dla Separator tekstu trzeba wybrać symbol «”» (cudzysłów). Kodowanie należy ustawić na cp1250. Wprowadzone ustawienia powinny zostać zatwierdzone kliknięciem przycisku Dalej;
 2. następny krok wymaga utworzenia powiązań między danymi w arkuszu a polami w systemie:
  • w polu Podgląd importowanego pliku należy sprawdzić, czy poprawnie wczytano dane. Trzeba zwrócić uwagę na polskie znaki oraz podział tekstu na odpowiednią kolumnę. Jeżeli coś poszło nie tak, należy wrócić do poprzedniego okna (przycisk Wstecz) i zmienić ustawienia opcji Separator, Separator tekstu oraz Kodowanie;
  • jeżeli wszystko się zgadza, należy kolejno klikać i przeciągać nazwy kolumn, tak jak pokazuje to strzałka na rysunku poniżej. Podczas przeciągania lewy przycisk myszy powinien być cały czas wciśnięty. Po poprawnym przeciągnięciu typu kolumny do sekcji Powiązania powinien się tam pojawić adres kolumny;
  • w polu Właściciel z listy należy wybrać właściciela, do którego chce się zaimportować kontakty;
  • w polu Zacznij od należy ustawić numer wiersza, w którym zaczynają się właściwe dane. Jeżeli pierwszy wiersz to nazwy kolumn, a drugi to konkretne dane, należy tutaj ustawić wartość 2;
  •  w polu Dane istniejących osób należy ustawić wartość Pozostaw. Dzięki temu, w przypadku ewentualnych dubli, dane w systemie Ready_TM nie zostaną zastąpione tymi z pliku CSV;
  • w celu kontynuowania należy kliknąć przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok ósmy
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok ósmy
 1. w tej chwili na ekranie pojawi się podsumowanie z informacjami na temat tego, ile kontaktów zostanie zaimportowanych do systemu. Przejście do następnego kroku jest możliwe po kliknięciu przycisku Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok dziewiąty
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok dziewiąty
 1. w tej chwili na ekranie pojawi się okno modułu Kontakty, w którym powinny być widoczne nowe dane zaimportowane z pliku CSV.
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird - krok dziesiąty
Przenoszenie kontaktów z programu Mozilla Thundebird – krok dziesiąty

Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook

Ms Outlook to najpopularniejszy program do zarządzania pocztą oraz spotkaniami. Użytkownicy tej aplikacji również w prosty sposób mogą przenieść swoje kontakty do systemu Ready_TM.

Aby zaimportować kontakty z platformy Outlook do modułu Kontakty, należy:

 1. uruchomić program MS Outlook, kliknąć opcję Plik, a potem kolejno wybrać opcje Otwórz i eksportuj oraz Importuj/eksportuj;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok pierwszy
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok pierwszy
 1. uruchomiony zostanie kreator. Pierwszy krok wymaga zaznaczenia opcji Eksportuj do pliku i kliknięcia przycisku Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok drugi
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok drugi
 1. w następnym kroku trzeba zaznaczyć opcję Wartości oddzielone przecinkami i ponownie kliknąć przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok trzeci
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok trzeci
 1. następny etap pracy kreatora wymaga zaznaczenia opcji Kontakty na liście (wystarczy kliknąć tak, by nazwa się podświetliła). Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok czwarty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok czwarty
 1. następny etap wymaga wskazania (przy pomocy przycisku przeglądaj) lokalizacji, w której zapisany zostanie plik CSV. Po wskazaniu lokalizacji należy kliknąć przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok piąty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok piąty
 1. Okno widoczne poniżej to ostatni etap pracy z kreatorem. Aby kontynuować, trzeba kliknąć przycisk Zakończ. We wskazanym miejscu zostanie zapisany plik CSV;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok szósty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok szósty
 1. uruchomić arkusz kalkulacyjny (w dalszej części wykorzystano MS Excel, ale można również użyć LibreOffice Calc), utworzyć nowy arkusz i przejść do zakładki Dane, a potem wybrać opcję Z pliku tekstowego/CSC. W nowym oknie należy odszukać i wskazać plik CSV, a następnie kliknąć przycisk Importuj;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok siódmy
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok siódmy
 1. na ekranie monitora pojawi się okno importu danych. MS Excel automatycznie wykryje i dopasuje dane. Uzyskany widok przypomina zawartość poniższego rysunku. Jeżeli dane nie wczytały się poprawnie, należy skorzystać z opcji oznaczonych ramką. Zmiana kodowania znaków rozwiąże problem braku polskich liter, a opcja Ogranicznik poprawi podział danych na odpowiednie kolumny. Jeżeli wszystko wygląda poprawnie, należy kliknąć przycisk Załaduj i chwilę zaczekać;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok ósmy
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok ósmy
 1. w arkuszu kalkulacyjnym pojawią się kontakty pobrane z pliku CSV. Arkusz należy przejrzeć i dopasować do wymagań systemu Ready_TM. Oznacza to, że konieczne jest:
  • nazwanie poszczególnych kolumn według wzoru z obrazka poniżej. Warto wykonać tę czynność, bo ułatwi to późniejsze działania;
  • usunięcie zbędnych danych, które nie mieszczą się we wzorze z obrazka poniżej. Warto zostawić wyłącznie te dane, które można zaimportować do systemu. Są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, fax, stanowisko, opis, data urodzenia, data imienin, NIP oraz nazwa firmy. Resztę informacji można usunąć;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok dziewiąty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok dziewiąty
 1. poprawiony arkusz należy zapisać jako plik CSV. W tym celu trzeba kliknąć Plik, a potem Zapisz jako. W oknie zapisu należy podać nazwę oraz w polu Zapisz jako typ ustawić CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv), a następnie kliknąć przycisk Zapisz;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok dziesiąty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok dziesiąty
 1. w module Kontakty należy kliknąć przycisk Import z pliku CSV, który znajduje się na belce narzędziowej;
 2. w nowym oknie w polu Plik należy kliknąć trzy kropki, a następnie wskazać plik CSV, który został przygotowany w poprzednim podpunkcie. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem Otwórz;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok jedenasty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok jedenasty
 1. w polu Separator należy ustawić średnik. Dla Separator tekstu trzeba wybrać symbol «”» (cudzysłów). Kodowanie należy ustawić na cp1250. Wprowadzone ustawienia powinny zostać zatwierdzone kliknięciem przycisku Dalej;
 2. następny krok wymaga utworzenia powiązań między danymi w arkuszu a polami w systemie:
  • w polu Podgląd importowanego pliku należy sprawdzić, czy poprawnie wczytano dane. Trzeba zwrócić uwagę na polskie znaki oraz podział tekstu na odpowiednie kolumny. Jeżeli coś poszło nie tak, należy wrócić do poprzedniego okna (przycisk Wstecz) i zmienić ustawienia opcji Separator, Separator tekstu oraz Kodowanie;
  • jeżeli wszystko się zgadza, należy kolejno klikać i przeciągać nazwy kolumn, tak jak pokazuje to strzałka na rysunku poniżej. Podczas przeciągania lewy przycisk myszy powinien być cały czas wciśnięty. Po poprawnym przeciągnięciu typu kolumny do sekcji Powiązania powinien się tam pojawić adres kolumny;
  • w polu Właściciel z listy należy wybrać właściciela, do którego chce się zaimportować kontakty;
  • w polu Zacznij od należy ustawić numer wiersza, w którym zaczynają się właściwe dane. Jeżeli pierwszy wiersz to nazwy kolumn, a drugi zawiera konkretne dane, to należy tutaj ustawić wartość 2;
  • w polu Dane istniejących osób należy ustawić wartość Pozostaw. Dzięki temu, w przypadku ewentualnych dubli, dane w systemie Ready_TM nie zostaną zastąpione tymi z pliku CSV;
  • w celu kontynuowania należy kliknąć przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok dwunasty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok dwunasty
 1. w tej chwili na ekranie pojawi się podsumowanie z informacjami na temat tego, ile kontaktów zostanie zaimportowanych do systemu. Przejście do następnego kroku jest możliwe po kliknięciu w przycisk Dalej;
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok trzynasty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok trzynasty
 1. w tej chwili na ekranie zostanie okno modułu Kontakty, a w nim powinny być widoczne nowe dane, które zaimportowano z pliku CSV.
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook - krok czternasty
Przenoszenie kontaktów z programu Ms Outlook – krok czternasty
Top