Loading...

Historia zmian na koncie

Osoba z uprawnieniami administratora systemu może podejrzeć historię zmian na koncie konkretnego użytkownika. Dzięki temu dokładnie wiadomo, kto i co zmienił. Historia zmian pozwala podejrzeć na przykład to, kiedy użytkownik logował się do systemu lub wylogował z niego, kiedy został przypisany do stanowiska lub z niego zdjęty. Dane te mogą pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Aby podejrzeć historię zmian, należy:

  1. włączyć moduł Zarządzanie kontami;
  2. przejść do edycji konkretnego konta;
  3. kliknąć przycisk HISTORIA widoczny w dolnej części okna;
Przeglądanie historii zmian na koncie
  1. w nowym oknie w sekcji oznaczonej numerem 2 widoczna będzie pełna lista historii operacji na koncie. Natomiast w sekcji numer 1 administrator może skorzystać z wyszukiwarki lub filtrów, które pozwolą mu na zawężenie widoku w głównej części okna. Dzięki temu odnalezienie określonej aktywności na koncie z długą historią nie powinno być problemem;
Przeglądanie historii zmian na koncie – ciąg dalszy
  1. podwójne kliknięcie aktywności na liście otworzy okno z jej dokładnym podglądem.
Top