Loading...

Interfejs i wyszukiwanie

Moduł Eksplorator plików jest bardzo prostym narzędziem, w ramach którego użytkownik ma dostępne dwa widoki:

  • Katalog użytkownika;
  • Katalog publiczny.

W ramach każdego z widoków możliwe jest dodanie pliku, utworzenie folderu oraz zmiana widoku.

Za zmianę widoku odpowiadają przyciski: Katalog użytkownika oraz Katalog publiczny.

W każdym z katalogów użytkownik może zdecydować o tym, jak ma wyglądać sposób prezentacji jego zawartości. Dostępne widoki to: Lista, Ikony oraz Miniatury. Zmiana widoku możliwa jest na dwa sposoby:

  • przycisk Zmień widok – każde kliknięcie powoduje zmianę widoku na następny z listy;
  • menu podręczne, opcja Widok, a potem wybór jednej z opcji widocznych na liście.

Za pomocą opcji Rozmieść ikony według możliwe jest sortownie plików i folderów według nazwy, rozmiaru oraz typu. Sortowanie może odbywać się rosnąco lub malejąco.

Wyszukiwarka

Moduł Eksplorator plików wyposażono w prostą wyszukiwarkę, która nie posiada żadnych opcji konfiguracji i przeszukuje zawartość danego widoku w oparciu o nazwy plików.

Aby odszukać plik, należy:

  1. włączyć moduł Eksplorator plików;
  2. wybrać folder publiczny lub prywatny w zależności od potrzeb;
  3. kliknąć pole wyszukiwania, wprowadzić szukaną fazę i nacisnąć Enter;
  4. pliki spełniające kryteria zostaną podświetlone na niebiesko;
  1. w celu wyłączenia działania wyszukiwania kliknąć pole i nacisnąć Enter. Nie ma potrzeby czyszczenia zawartości pola.
Top