Loading...

Zarządzanie folderami

Moduł Baza wiedzy daje możliwość podziału plików na foldery i podfoldery. Dzięki temu można w prosty sposób zapanować nad sporym zbiorem plików oraz łatwo podzielić je na przykład na konkretne działy.

Aby utworzyć nowy folder, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy;
 2. kliknąć Nowy folder;
 3. w nowym oknie uzupełnić:
  • Nazwa – podać nazwę folderu;
  • Opis – dodać opis folderu;
  • Folder – kliknąć przycisk na końcu pola i wskazać folder, w którym ma znaleźć się nowy folder. Głównym i nadrzędnym folderem jest Baza wiedzy;
  • kliknąć Zapisz;
 1. nowy folder pojawi się na liście w panelu po lewej stronie okna modułu.

Jeżeli przed kliknięciem przycisku Nowy folder w panelu z lewej strony kliknięty zostanie folder na liście, to w okienku widocznym powyżej zostanie on automatycznie ustawiony w polu Folder.

Aby dodać plik do folderu, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy;
 2. otworzyć plik;
 3. kliknąć Edytuj plik;
 4. w polu Folder ustawić folder, w którym ma znaleźć się plik;
 5. kliknąć Zapisz.

Podczas tworzenia nowego pliku można ustawić wartość pola Folder. W takim wypadku nowy plik zostanie utworzony we wskazanym miejscu i nie będzie potrzeby przenoszenia go.

Aby edytować istniejący folder, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy;
 2. w lewej kolumnie zaznaczyć folder, który ma być poddany edycji;
 3. kliknąć Edytuj folder;
 4. w nowym oknie wprowadzić zmiany w zakresie nazwy, opisu oraz folderu nadrzędnego;
 5. kliknąć Zapisz.

Aby usunąć istniejący folder, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy;
 2. w lewej kolumnie zaznaczyć folder, który ma zostać usunięty;
 3. kliknąć Usuń folder;
 4. w nowym oknie kliknąć TAK, by potwierdzić zamiar usunięcia folderu.

Usuwając folder, bezwzględnie należy pamiętać o tym, że zostanie on skasowany wraz z całą zawartością. Jeżeli jakieś pliki mają pozostać, to w pierwszej kolejności należy je przenieść w inne miejsce i dopiero potem usunąć folder.

Top