Loading...

Zmiana miejsca w strukturze

Narzędzie do zarządzania strukturą organizacyjną daje możliwość zmiany położenia danego elementu w ramach organizacji.

Aby przesunąć wyżej/niżej dany element, należy:

  1. otworzyć narzędzie zarządzania strukturą organizacyjną;
  2. w sekcji Struktura organizacyjna zaznaczyć element, który ma zostać przesunięty;
  3. kliknąć przycisk Przesuń w górę lub Przesuń w dół. Każde kliknięcie spowoduje przesunięcie wybranego elementu o jedną pozycję w górę lub w dół.
Przesuwanie elementu w strukturze
Przesuwanie elementu w strukturze

Należy pamiętać, że obie opcje przesuwania zmieniają wyłącznie kolejność w ramach elementu nadrzędnego. Za ich pomocą nie da się przesunąć stanowiska z działu A do B.

Aby przenieść wybrany element w inne miejsce struktury, należy:

  1. otworzyć narzędzie zarządzania strukturą organizacyjną;
  2. w sekcji Struktura organizacyjna zaznaczyć element, który ma zostać przeniesiony w inne miejsce;
  3. kliknąć przycisk Przenieś;
Przenoszenie elementu w strukturze
Przenoszenie elementu w strukturze
  1. w nowym oknie wskazać miejsce, do którego ma zostać przeniesiony wybrany wcześniej element i kliknąć przycisk PRZENIEŚ;
Przenoszenie elementu w strukturze - ciąg dalszy
Przenoszenie elementu w strukturze – ciąg dalszy
  1. potwierdzić zamiar przeniesienia elementu przez kliknięcie przycisku TAK;
  2. element pojawi się w nowym miejscu. Na rysunku poniżej stanowisko „Młodszy handlowiec” zostało przeniesione z „Działu Handlowego” do „Działu Marketingu”. Wszystkie ustawienia elementu zostały zachowane;
Przenoszenie elementu w strukturze - efekt końcowy
Przenoszenie elementu w strukturze – efekt końcowy
Top