Loading...

Uprawnienia

W przypadku modułu Eksplorator plików mowa wyłącznie o jednym uprawnieniu, które pozwala na kontrolę tego, kto ma dostęp do aplikacji. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że:

 • Katalog użytkownika – oznacza, że zawartość jest widoczna wyłącznie dla właściciela plików;
 • Katalog publiczny – oznacza, że zawartość widzą wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do modułu Eksplorator plików.

Kontrola uprawnień jest możliwa na dwa sposoby:

 • przydział prawa do struktury – rozwiązanie to nie jest zalecane;
 • przypisanie pracownika do grupy, która ma nadane stosowne uprawnienia – to rozwiązanie jest zalecane i pozwala na precyzyjną kontrolę tego, kto i do czego ma dostęp. W tym miejscu należy podkreślić, że grupa odpowiedzialna za dostęp do Eksploratora plików nie jest dostępna i trzeba ją najpierw założyć.

Aby utworzyć grupę, należy:

 1. kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), potem wybrać Pracownicy i dalej Grupy;
 1. w nowym oknie kliknąć Nowa;
 1. uzupełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa grupy – wprowadzić nazwę grupy, warto zadbać o to, by nazwa była czytelna i sugestywna;
  • Komentarz – w tym miejscu można szerzej opisać, do czego ma służyć dana grupa;
  • Cel grupy – wybrać z listy Agregacja funkcji;
  • kliknąć ZAPISZ,widok okna ulegnie zmianie;
 1. kliknąć zakładkę Prawa do systemu;
 2. na liście odszukać uprawnienie Eksplorator plików i kliknąć przycisk Zezwól;
 1. kliknąć zakładkę Pracownicy:
  • w sekcji Pracownicy zaznaczyć osobę, która ma zostać dodana do grupy;
  • kliknąć przycisk strzałki skierowanej w prawą stronę;
  • wskazana osoba przeskoczy z kolumny Pracownicy do sekcji Do grupy należą pracownicy;
 1. kliknąć ZAPISZ.

Należy pamiętać o tym, że grupę tworzy się tylko za pierwszym razem. W przyszłości pracowników dodaje się lub usuwa z istniejącej grupy.

Aby dodać lub usunąć pracownika do grupy Eksplorator plików, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem wybrać Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie kliknąć sekcję SYSTEMOWE, a potem przy opcji Konta pracowników kliknąć OTWÓRZ;
 1. w nowym oknie odszukać pracownika, który ma zostać dodany do grupy, kliknąć jego konto, a potem Edytuj;
 1. w kolejnym oknie kliknąć zakładkę GRUPY;
 2. kliknąć przycisk lupy, wpisać nazwę grupy, na przykład Eksplorator plików, umieścić nad nią kursor i kliknąć DODAJ;
 1. grupa przeskoczy do prawej kolumny. Na koniec kliknąć ZAPISZ. Pracownik dla pewności powinien wylogować się, a potem ponownie zalogować na swoje konto;
 2. aby usunąć pracownika z grupy, wystarczy w prawej kolumnie umieścić kursor nad wybraną grupą, a potem kliknąć USUŃ.

W szczególnych przypadkach pracownik może otrzymać indywidualne uprawnienie do struktury. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest zalecane.

Aby nadać lub odebrać dostęp do modułu Eksplorator plików, należy:

 1. kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
 2. w nowym oknie w sekcji SYSTEMOWE kliknąć OTWÓRZ przy opcji Konta pracowników;
 1. w kolejnym oknie odszukać pracownika, zaznaczyć go na liście, a potem kliknąć Edytuj. Można również dwukrotnie kliknąć nazwę użytkownika;
 1. na ekranie pojawi się następne okno, w którym należy przejść do zakładki PRWA DO SYSTEMU, a potem odszukać opcję Eksplorator plików;
 1. w celu nadania lub usunięcia uprawnień należy kliknąć zielony plus lub czerwony minus. Przy nazwie uprawnienia pojawi się odpowiedni znaczek. Plus oznacza dostęp, a minus brak dostępu;
 2. kliknąć ZAPISZ. Osoba, której nadano lub odebrano uprawnienia, powinna się wylogować, a następnie ponownie zalogować na swoje konto.
Top