Loading...

Okno kalendarza i jego możliwości

Okno aplikacji Kalendarz składa się z następujących elementów odpowiedzialnych za obsługę kluczowych funkcji:

Okno kalendarza i jego elementy
Okno kalendarza i jego elementy
 1. Filtr daty i zakresu – w tym miejscu możliwe jest wskazanie konkretnego dnia, miesiąca lub roku i przeglądanie zdarzeń;
 2. Pasek narzędziowy – zbiór kilku przycisków, które pozwalają między innymi na dodawanie nowych zdarzeń, odświeżanie widoku czy też filtrowanie zadań;
 3. Siatka kalendarza – widok może być wyświetlany w trybie dnia, tygodnia lub miesiąca. Siatka zawiera zdefiniowane zdarzenia oraz wolne terminy;
 4. Zdarzenie – widok pojedynczego zdarzenia zapisanego w kalendarzu. Element zawiera informacje o czasie trwania oraz krótki opis;
 5. Zmiana widoku siatki kalendarza – w tym miejscu można zmienić widok siatki kalendarza. Dostępne opcje pozwalają na włączenie widoku dnia, tygodnia lub miesiąca;
 6. Menu nowego zdarzenia – dostępne po kliknięciu wolnego pola na siatce kalendarza.

Wyświetlanie zdarzeń

Domyślnym widokiem kalendarza jest Tydzień roboczy. Biały obszar – obejmujący domyślnie godziny 8:00-16:00 – oznacza czas pracy. W zależności od godzin urzędowania firmy, czas pracy można zmienić (robi się to w Ustawieniach aplikacji w sekcji SYSTEMOWE/GROUPWARE i przy opcji Kalendarze należy kliknąć OTWÓRZ). Widok i siatkę kalendarza można zmieniać, korzystając z przycisków i listy w belce zmiany siatki kalendarza.

Aby zmienić widok kalendarza, należy:

 1. włączyć aplikację Kalendarz;
 2. na pasku narzędziowym kliknąć jedną z opcji:
  • Dzień – podgląd tylko jednego dnia;
  • Tydzień roboczy – podgląd całego tygodnia (od poniedziałku do piątku);
  • Miesiąc – podgląd całego miesiąca;
Zmiana widoku kalendarza
Zmiana widoku kalendarza

Siatka kalendarza domyślnie jest podzielona na moduły 30-minutowe. Podział można zmienić, tak by lepiej odpowiadał potrzebie danego pracownika lub organizacji.

Aby zmienić podział siatki kalendarza, należy:

 1. włączyć aplikację Kalendarz;
 2. na pasku narzędziowym kliknąć pole oznaczone strzałką i wybrać odpowiedni podział:
  • 30 minut – wartość domyślna;
  • 1 godzina;
  • 15 minut;
  • 10 minut;
 3. po wybraniu odpowiedniej wartości podział siatki zostanie zmieniony.
Dopasowanie widoku siatki kalendarza
Dopasowanie widoku siatki kalendarza

Uzupełnieniem podglądu tygodniowego, dziennego, miesięcznego oraz zmiany podziału siatki jest przycisk DZISIAJ oraz strzałki obok niego. Za pomocą tego elementu można zawsze szybko wrócić do bieżącego dnia. Natomiast strzałkami można przeskoczyć do następnego lub poprzedniego dnia.

Aby szybko wyświetlić aktualny dzień (lub sąsiednie), należy:

 1. włączyć aplikację Kalendarz;
 2. na pasku narzędziowym kliknąć przycisk:
  • DZISIAJ – aby zobaczyć aktualny dzień;
  • > – aby zobaczyć następny dzień;
  • < – aby zobaczyć poprzedni dzień.
Nawigowanie po kalendarzu
Nawigowanie po kalendarzu

Kolejnym ważnym elementem odpowiedzialnym za wyświetlanie zdarzeń jest sekcja filtru daty i zakresu. Kliknięcie konkretnego dnia w kalendarzu spowoduje szybkie przełączenie głównego widoku do danego terminu. W zależności od widoku zmiana będzie przebiegać w różny sposób:

 • Dzień – w głównym oknie pojawi się widok wskazanego dnia;
 • Tydzień roboczy – w głównym oknie pojawi się widok tygodnia, w ramach którego zawiera się wskazany dzień. Dodatkowo kolumna dnia na pasku zostanie podświetlona;
 • Miesiąc – w głównym oknie pojawi się widok miesiąca, w ramach którego zawiera się wskazany dzień. Dodatkowo odpowiedni dzień zostanie podświetlony.

Widok kalendarza w sekcji filtrowania daty można zmieniać na kilka sposobów:

 • Miesiąc – kliknięcie pola pozwoli wybrać konkretny miesiąc z listy. Po wybraniu miesiąca zmieni się widok głównego okna modułu Kalendarz;
 • Rok – kliknięcie pola pozwoli wybrać konkretny rok z listy. Po wybraniu roku zmieni się widok głównego okna modułu Kalendarz;
 • > – pozwala wybrać następny miesiąc. Każde kliknięcie to zmiana o jeden miesiąc;
 • >> – pozwala wybrać następny rok. Każde kliknięcie to zmiana o jeden rok;
 • < – pozwala wybrać poprzedni miesiąc. Każde kliknięcie to zmiana o jeden miesiąc;
 • >> – pozwala wybrać poprzedni rok. Każde kliknięcie to zmiana o jeden rok.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć ze sobą dostępne opcje. Na przykład można wybrać konkretny rok, a potem miesiąc.

Aby zmienić widok kalendarza za pomocą sekcji filtrowania daty, należy:

 1. włączyć aplikację Kalendarz;
 2. na pasku kliknąć przycisk, który najbardziej pasuje do potrzeb:
  • miesiąc – wybór konkretnego miesiąca z listy;
  • rok – wybór konkretnego roku z listy;
  • > – następny miesiąc;
  • >> – następny rok;
  • < – poprzedni miesiąc;
  • << – poprzedni rok;
 3. widok kalendarza ulegnie zmianie.
Zmiana widoku kalendarza przy pomocy sekcji filtrowania
Zmiana widoku kalendarza przy pomocy sekcji filtrowania

Warto w tym miejscu pokreślić, że wszystkie opisane powyżej mechanizmy można ze sobą łączyć, tak by uzyskać oczekiwany rezultat.

Widok kalendarza można również filtrować za pomocą zakresu. Jednak warto wcześniej zwrócić uwagę na istotną kwestię. Kalendarze można udostępniać i współdzielić. Oznacza to, że pracownik na swojej liście może mieć widok z kilku kalendarzy. Poszczególne kalendarze będą rozróżnione za pomocą kolorów. Możliwe jest wyłączenie/włączenie podglądu określonego kalendarza.

Aby zmienić zakres wyświetlanych zdarzeń, należy:

 1. włączyć aplikację Kalendarz;
 2. w sekcji oznaczonej ramką na poniższym rysunku zaznaczyć lub odznaczyć daną pozycję na liście, widok głównej części kalendarza ulegnie zmianie.
Kontrola zakresu wyświetlanych zdarzeń
Kontrola zakresu wyświetlanych zdarzeń

Filtrowanie zdarzeń

Moduł Kalendarz wyposażono w mechanizm filtrów, które pozwalają na automatyczne pokazywanie lub ukrywanie określonych typów zdarzeń w oknie kalendarza. Na przykład domyślnie można ukrywać wszystkie zadania, które oznaczono jako załatwione.

Filtrowanie jest możliwe według wielu różnych kryteriów, które wyjaśniono poniżej:

 • Typ zdarzenia:
  • Termin;
  • Zadanie;
  • Spotkanie;
  • Rozmowa telefoniczna;
  • Zdarzenie korporacyjne;
  • Przypomnienie;
 • Priorytet zdarzenia:
  • Niski priorytet;
  • Normalny priorytet;
  • Wysoki priorytet;
 • Status:
  • Niezałatwione;
  • Załatwione;
 • Kategoria.

Aby ustawić filtrowanie widoku kalendarza, należy:

 1. włączyć aplikację Kalendarz;
 2. kliknąć przycisk Filtry;
Filtrowanie widoku kalendarza
Filtrowanie widoku kalendarza
 1. w menu należy zaznaczyć lub odznaczyć pozycje, które mają być objęte automatycznym filtrowaniem;
  • pozycja zaznaczona – dany rodzaj zdarzeń będzie widoczny na siatce kalendarza;
  • pozycja odznaczona – dany rodzaj zdarzeń nie będzie widoczny na siatce kalendarza.
Top