Loading...

Lista kont użytkowników

Z poziomu aplikacji Konta użytkowników możliwe jest wygodne przeglądanie kont już istniejących w systemie. Administrator ma do dyspozycji możliwość ręcznego przeglądania, filtrowania oraz wyszukiwania konkretnych kont.

Aby wyszukać konto, należy:

 1. uruchomić aplikację Konta użytkowników;
 2. kliknąć pole wyszukiwarki;
 3. wpisać szukaną frazę i nacisnąć Enter;
 4. lista wyników powinna zostać ograniczona do kont, które spełniają zadane kryteria.
Wyszukiwanie konta użytkownika

Wyszukiwanie odbywa się według następujących kryteriów: ID użytkownika, Nazwa konta, Imię i nazwisko, Inicjały, Symbol zewnętrzny, Nr pokoju, Telefon komórkowy, Telefon wewnętrzny, Adres e-mail, Informacje dodatkowe, Stanowisko, Symbol jednostki oraz Utworzono przez. Wszystkie kryteria są domyślnie włączone i można z nich korzystać. Zmiana kryteriów jest możliwa po kliknięciu przycisku z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie pola wyszukiwarki.

W celu cofnięcia wyszukiwania wystarczy kliknąć przycisk z symbolem krzyżyka, który znajduje się po prawej stronie pola.

Aby odfiltrować konto, należy:

 1. uruchomić aplikację Konta użytkowników;
 2. kliknąć opcję Filtry;
 3. otwarty zostanie panel filtrowania, w którym należy zaznaczyć i kliknąć odpowiedni filtr, na przykład Ostatnie logowanie;
 4. określić kryteria daty, do której mają być zawężone konta. W tym celu wystarczy kliknąć pole i wybrać z kalendarza odpowiednie wartości;
 5. lista wyników zostanie ograniczona do tych, które spełniają ustawione założenia.
Filtrowanie listy kont użytkowników

Możliwe jest ustawienie więcej niż jednego filtra, na przykład Typ konta i Ostatnie logowanie. Poza tym wynik filtrowania można dodatkowo przeszukać za pomocą wyszukiwarki. W celu cofnięcia filtrowania należy wyłączyć wszystkie oznaczone kryteria w panelu filtrowania. Można również kliknąć opcję Odznacz wszystkie, która znajduje się na górze panelu filtrów. W celu ukrycia panelu filtrowania wystarczy kliknąć opcję Filtry.

Możliwe jest również przeglądanie według struktury organizacyjnej, która widoczna jest w lewej części okna aplikacji Konta użytkowników.

Aby filtrować listę kont w oparciu o strukturę organizacyjną, należy:

 1. uruchomić aplikację Konta użytkowników;
 2. w panelu Struktura organizacyjna odszukać i kliknąć odpowiedni element widoczny na liście;
Filtrowanie konto w oparciu o strukturę organizacyjną
 1. lista kont zostanie ograniczona wyłącznie do tych, które powiązano z danym elementem struktury organizacyjnej.

Aby wrócić do pełnej listy kont należy kliknąć element nadrzędny w strukturze –  jednostka nadrzędna.

Top