Loading...

Tworzenie nowego pliku

Podstawowym działaniem, jakie można wykonać w module Baza wiedzy, jest tworzenie nowych plików zawierających informacje dla innych pracowników organizacji.

Aby utworzyć nowy plik, należy:

 1. włączyć moduł Baza wiedzy;
 2. kliknąć Nowy plik (zielony plus);
 3. uzupełnić dane w nowym oknie:
  • Nazwa – nazwa pliku;
  • Opis – opis pliku;
  • Folder – kliknąć Wybierz folder nadrzędny i wskazać na liście folder, w którym ma zostać zapisany plik;
 1. kliknąć Zapisz;
 2. nowy plik pojawi się na liście. W prawej części okna widoczna będzie zawartość pliku;
 1. Treść – w tym miejscu można wprowadzić treść, która ma być przekazana osobom korzystającym z bazy wiedzy. Może to być krótki opis, instrukcja lub na przykład cała treść umowy. Tekst można poddać rozbudowanemu formatowaniu oraz uzupełnić o hiperłącza i tabele;
 1. Załączniki – pozwala na dodanie załączników, które mogą być powiązane z treścią w zakładce Treść. Dodanie załącznika polega na kliknięciu przycisku Dodaj, wskazaniu pliku i kliknięciu Otwórz. Załącznik można również zeskanować za pomocą zainstalowanego w systemie skanera. Warto pamiętać o tym, że załącznik zapisany w tym miejscu można w prosty sposób przesłać pocztą e-mail;
 1. Uprawnienia – pozwala określić, kto ma dostęp do danego pliku. Udzielając dostępu, można określić, czy pracownik może czytać, edytować lub zarządzać plikiem;
 1. Komentarze – osoby mające dostęp do pliku mają możliwość zamieszczenia komentarzy związanych z plikiem;
 1. Historia – podgląd historii zmian w pliku;
 1. kliknąć Zapisz.
Top