Loading...

Tworzenie dokumentu typu: e-mail, pismo lub faktura z wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail, które zawierają w załączniku skan pisma, faktury lub e-fakturę, można przekształcić w dokumenty typu pismo lub faktura. Sama wiadomość e-mail również może zostać wykorzystana do utworzenia dokumentu typu e-mail.

Więcej informacji na temat dokumentów znajduje się w instrukcji dotyczącej modułu Dokumenty.

Aby utworzyć fakturę z wiadomości e-mail, należy:

 1. na liście kliknąć wiadomość, która zawiera załączniki ze skanem faktury lub jej elektronicznym odpowiednikiem;
 2. kliknąć przycisk Utwórz i wybrać eFaktura;
Tworzenie faktury z e-maila
Tworzenie faktury z e-maila
 1. w nowym oknie pojawi się wczytana faktura, większość pól będzie uzupełniona. Użytkownik powinien:
  • sprawdzić poprawność danych, które zostały automatycznie pobrane z faktury za pomocą mechanizmu OCR. Ewentualne błędy można poprawić;
  • jeżeli dane zostały źle rozpoznane na fakturze (to te oznaczone na żółto), kliknąć pole, nacisnąć klawisz Del, a potem ponownie zaznaczyć właściwe pole i wskazać jego typ;
Moduł OCR do analizy zawartości faktury
Moduł OCR do analizy zawartości faktury
 1. kliknąć przycisk UTWÓRZ FAKTURĘ;
 2. nowy dokument typu faktura zostanie utworzony. Na ekranie wyświetlone zostanie nowe okno podglądu. Faktura pojawi się w module Faktury zakupu oraz Dokumenty w folderze DO ZAŁATWIENIA.
Widok utworzonej faktury w systemie
Widok utworzonej faktury w systemie

Wiadomość e-mail po tym, jak zostanie z niej utworzona faktura, będzie miała dodatkową ikonę informującą o jej archiwizacji. Kliknięcie ikony otworzy podgląd dokumentu.

Wiadomość e-mail zawiera dodatkowe oznaczenia informujące o utworzeniu faktury
Wiadomość e-mail zawiera dodatkowe oznaczenia informujące o utworzeniu faktury

Aby utworzyć pismo z wiadomości e-mail, należy:

 1. na liście kliknąć wiadomość, która zawiera załączniki ze skanem pisma lub jego elektronicznym odpowiednikiem;
 2. kliknąć przycisk Utwórz i wybrać Pismo;
Tworzenia Pisma z wiadomości e-mail
Tworzenia Pisma z wiadomości e-mail
 1. po chwili zostanie utworzony nowy dokument, a na ekranie pojawi się okno z jego podglądem. W załączniku znajdzie się pismo, które było załącznikiem do wiadomości e-mail;
Podgląd dokumenty utworzonego z wiadomości e-mail
Podgląd dokumenty utworzonego z wiadomości e-mail
 1. nowy dokument będzie widoczny również w module Dokumenty w folderze ROBOCZE.

Aby utworzyć dokument e-mail z wiadomości e-mail, należy:

 1. na liście kliknąć wiadomość, która zawiera załączniki ze skanem pisma lub jego elektronicznym odpowiednikiem;
 2. kliknąć przycisk Utwórz i wybrać Dokument typu e-mail;
Tworzenia dokumentu typu e-mail
Tworzenia dokumentu typu e-mail
 1. wiadomość zostanie zarchiwizowana, a w module Dokumenty w folderze ZAŁATWIONE pojawi się nowy dokument. Treść wiadomości e-mail zostanie umieszczona w nowym dokumencie.
Top