Loading...

Tworzenie nowego stanowiska

Stanowisko to najniższy poziom w strukturze organizacyjnej firmy. To na stanowisku zatrudniana jest konkretna osoba. Pod stanowisko może polegać inne stanowisko, na przykład pod stanowisko „Kierownik” może podlegać stanowisko „Specjalista”.

Aby utworzyć stanowisko, należy:

 1. zaznaczyć z lewej strony jednostkę lub komórkę, pod którą ma powstać nowe stanowisko, a następnie kliknąć przycisk Nowa jednostka pod zaznaczoną (zielony przycisk ze znakiem plusa);
 2. w głównej części okna w sekcji ogólne wypełnić pola według instrukcji:
  • Nazwa – wpisać nazwę stanowiska, na przykład Handlowiec (pole obowiązkowe);
  • Typ jednostki – ustawić wartość Stanowisko;
  • Symbol – nie zaleca się wpisywania w przypadku stanowiska;
  • Nadrzędna – pole nie podlega edycji i zawiera nazwę jednostki nadrzędnej;
  • Repozytorium – pole zostaje wyłączone, nie jest zalecane tworzenie teczek dla konkretnych stanowisk. Teczki zakłada się dla działów, a pracownicy uzyskują do nich dostęp na podstawie praw do działu, w którym się znajdują;
  • Jednostka rozliczeniowa – pole zostaje wyłączone;
  • Dane jednostki – pole zostaje puste;
  • Grupa – pozwala na przypisanie stanowiska do określonej grupy (roli), która może mieć specjalne znaczenie i do której będzie można przypisać uprawnienia. Ustawienie jest powiązane z opcją Reguła;
  • Reguła – umożliwia określenie reguł przydziału pracowników do grupy wybranej w polu Grupa;
  • Opis – umożliwia zamieszczenie dodatkowych informacji na temat tworzonego stanowiska;
Tworzenie nowego stanowiska
Tworzenie nowego stanowiska
 1. po wypełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć przycisk Zapisz. Nowe stanowisko pojawi się na liście w panelu po lewej stronie. Powinno znaleźć się bezpośrednio pod jednostką nadrzędną, którą wcześniej oznaczono.
Top