Loading...

Interfejs

Interfejs modułu Kanban nawiązuje do rozwiązań stosowanych w ramach systemu Ready_TM, dzięki czemu jest on spójny wizualnie i wygodny w użyciu. W ramach okna można wydzielić kilka kluczowych sekcji:

Kluczowe elementy interfejsu okna modułu KanbanKluczowe elementy interfejsu okna modułu Kanban
Kluczowe elementy interfejsu okna modułu Kanban
 1. Backlog – w tym miejscu znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik nie zajmuje się w danej chwili bądź nie ma w planach wykonania ich w najbliższym czasie;
 2. Pasek narzędziowy – zawiera narzędzia ułatwiające pracę z modułem, wyszukiwarkę zadań oraz mechanizm filtrowania i dodawania nowych zdarzeń;
 3. PRZYJĘTE (WEEKLY) – w tym miejscu znajdują się wszystkie zadania, którymi użytkownik ma się zająć w bieżącym tygodniu;
 4. W TRAKCIE (DAYILY) – zawiera wszystkie zadania, którymi użytkownik zajmuje się obecnie. Zadania widoczne są w planie dnia użytkownika;
 5. WERYFIKACJA – gromadzi wszystkie zadania, nad którymi na ten moment użytkownik zakończył pracę i wymagają one weryfikacji na przykład przez osobę, która je zleciła;
 6. ZAKOŃCZONE – zadania wykonane przez użytkownika w ciągu ostatniego tygodnia (po tym czasie zdarzenia na tym etapie są czyszczone. Same zdarzenia można jednak zobaczyć w module Terminarz).

Klikając strzałkę obok napisu Backlog, można ukryć lub pokazać sekcję z zadaniami. Na powyższej grafice widać przykład, w którym sekcja Backlog jest widoczna. Poniżej przestawiono widok z ukrytą sekcją.

Ukrywanie sekcji Backlog
Ukrywanie sekcji Backlog

Sekcje obrazujące status zadania również można zwinąć lub rozwinąć. Kliknięcie kolorowego nagłówka spowoduje zwinięcie lub rozwinięcie danej sekcji. Sterowanie sposobem prezentacji jest dowolne, w zależności od potrzeb użytkownika można z niego korzystać w dowolny sposób. Na grafice powyżej sekcja PRZYJĘTE (WEEKLY) została rozwinięta. Pozostałe sekcje prezentowane są w formie zwiniętej, w której poza nazwą widać jedynie liczbę obecnych zadań. Natomiast widok rozwinięty zawiera szczegółowy wykaz poszczególnych zadań.

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka jest podstawowym narzędziem, które ma zastosowanie praktycznie w każdym module systemu Ready_TM, a jej głównym celem jest ułatwienie odnajdywania pożądanych zadań lub dokumentów. W przypadku modułu Kanban użytkownik ma do dyspozycji dwie wyszukiwarki, które operują na różnych zbiorach zadań. Jedna z wyszukiwarek służy do przeszukiwania Backlogu, a druga operuje na zadaniach, które trafiły do odpowiednich sekcji (PRZYJĘTE, W TRAKCIE, WERYFIKACJA lub ZAKOŃCZONE).

Aby przeszukać Backlog, należy:

 1. w sekcji Backlog kliknąć pole wyszukiwarki;
 2. wpisać szukaną frazę i nacisnąć klawisz Enter;
Przeszukiwanie Backlogu
Przeszukiwanie Backlogu
 1. lista wyników zostanie ograniczona do zadań, które spełniają kryterium wyszukiwania.

Aby przeszukać sekcję statusu, należy:

 1. w sekcji Zadania kliknąć pole wyszukiwarki;
 2. wpisać szukaną frazę;
Przeszukiwanie sekcji ze statusami
Przeszukiwanie sekcji ze statusami
 1. lista wyników zostanie ograniczona do zadań, które spełniają kryterium wyszukiwania.

Niezależnie od użytej wyszukiwarki, w celu cofnięcia wyszukiwania należy wyczyścić pole, klikając przycisk z symbolem krzyżyka.

Filtrowanie

Kanban wyposażono w narzędzie filtrowania zadań według różnych kryteriów. Rozwiązanie to jest bardziej zaawansowaną wersją wyszukiwarki i pozwala na określenie większej liczby kryteriów. Podobnie jak w przypadku wyszukiwarki, również filtry są dwa: jeden dla sekcji Backlog, a drugi dla zadań widocznych w prawej części okna.

Aby nałożyć filtr na Backlog, należy:

 1. w module Kanban w sekcji Backlog kliknąć przycisk Filtry;
Filtrowanie backlogu
Filtrowanie backlogu
 1. pod polem wyszukiwania pojawi się lista kryteriów filtrowania umożliwiająca ich zdefiniowanie.
Filtrowanie backlogu - ciąg dalszy
Filtrowanie backlogu – ciąg dalszy

Aby nałożyć filtr na Zadania, należy:

 1. w module Kanban w sekcji Zadania kliknąć przycisk Filtry;
Filtrowanie zadań - krok pierwszy
Filtrowanie zadań – krok pierwszy
 1. między sekcjami Zadania i Backlog pojawi się lista kryteriów filtrowania.
Filtrowanie zadań - krok drugi
Filtrowanie zadań – krok drugi

Filtrowanie zarówno w sekcji Backlog, jak i w sekcji Zadania działa w ten sam sposób, ale nieznacznie różni się kryteriami. W dalszej części opisano wszystkie dostępne kryteria filtrowania.

Aby użyć filtrowania w sekcji Pokaż, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zdania;
 2. na liście włączyć lub wyłączyć jedno z kryteriów:
  • Moje/Pokaż moje – pokazuje zdania dodane przez użytkownika lub te, których jest on jedynym wykonawcą;
  • Zlecone przeze mnie/Pokaż zlecone przeze mnie – pokazuje zdania, które zostały dodane przez użytkownika i zlecone innej osobie. Osoba dodająca nie jest na liście adresatów zadania;
  • Zlecone przez innych – pokazuje zadania dodane przez innych i zlecone osobie, która korzysta z filtra;
Filtrowanie w sekcji Pokaż
Filtrowanie w sekcji Pokaż
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Dla kogo, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zdania;
 2. na liście włączyć Dla kogo i kliknąć pole poniżej. Następnie należy wpisać nazwę pracownika (wystarczą dwa pierwsze znaki) i wybrać konkretną osobę z listy;
Filtrowanie według kryterium Dla kogo
Filtrowanie według kryterium Dla kogo
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Sprawa, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zadania;
 2. na liście zaznaczyć Sprawa i kliknąć pole poniżej. Następnie należy wpisać fragment nazwy sprawy i kliknąć przycisk z lupą. Z listy wyników wyszukiwania należy wybrać konkretną sprawę. W przypadku filtrowania sekcji Zadania pole Sprawa nie wymaga oznaczenia i po prostu trzeba wpisać i wyszukać sprawę;
Filtrowanie według kryterium Sprawa
Filtrowanie według kryterium Sprawa
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Data, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zadania;
 2. na liście włączyć Data i dalej:
  • Od – określa dolne kryterium daty. Po włączeniu opcji należy kliknąć pole obok i z kalendarza wybrać odpowiednią datę oraz godzinę;
  • Do – określa górne kryterium daty. Po włączeniu opcji należy kliknąć pole obok i z kalendarza wybrać odpowiednią datę oraz godzinę;
Filtrowanie według kryterium Data
Filtrowanie według kryterium Data
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Filtrowanie według kryterium daty może być używane łącznie (Od Do) lub pojedynczo (na przykład tylko Do).

Aby użyć filtrowania według kryterium Klient, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Backlog lub Zadania;
 2. na liście zaznaczyć Klient i kliknąć pole poniżej. Następnie należy wpisać fragment nazwy i kliknąć przycisk z lupą. Z listy wyników wyszukiwania należy wybrać konkretnego klienta. W przypadku filtrowania sekcji Zadania pole Klient nie wymaga oznaczenia i po prostu trzeba wpisać i wyszukać klienta;
Filtrowanie według kryterium Klient
Filtrowanie według kryterium Klient
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Pokaż kamień milowy, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Zadania;
 2. na liście zaznaczyć Pokaż kamień milowy;
Filtrowanie według kryterium Pokaż kamień milowy
Filtrowanie według kryterium Pokaż kamień milowy
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Aby użyć filtrowania według kryterium Pokaż z nowymi komentarzami, należy:

 1. kliknąć przycisk Filtry w sekcji Zadania;
 2. na liście włączyć Pokaż z nowymi komentarzami;
Filtrowanie według kryterium Pokaż z nowymi komentarzami
Filtrowanie według kryterium Pokaż z nowymi komentarzami
 1. lista zadań zostanie zmieniona zgodnie z ustawieniem kryteriów.

Przeglądanie zadań

Zadanie niezależnie do tego, czy znajdują się w sekcji Backlog, czy też trafiły do odpowiednich sekcji określających status można przeglądać w podobny sposób.

Aby zobaczyć dodatkowe informacje o zadaniu, należy:

 1. kliknąć przycisk Pokaż detale/Schowaj detale (symbol oka);
 2. na grafice poniżej w sekcji Backlock widoczne są zdarzenia w formie zwiniętej, natomiast w sekcji PRZYJĘTE (WEEKLY) widać rozwinięte pozycje, które zwierają dodatkowe informacje na ich temat. Poza nazwą widać zdjęcie autora oraz ewentualne powiązanie ze Sprawą lub Klientem;
 1. kliknięcie nazwy sprawy, zdania lub osoby spowoduje otwarcie dedykowanego okna z informacjami na dany temat.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat zadania, należy:

 1. odszukać zadanie (na przykład za pomocą filtrów lub wyszukiwarki);
 2. dwukrotnie kliknąć nazwę zadania;
 3. otwarte zostanie nowe okno składające się z kilku zakładek, w których zgromadzono wszelkie informacje na temat zadania;
Szczegółowe informacje na temat zadania
Szczegółowe informacje na temat zadania
 1. zawartość poszczególnych zakładek została szczegółowo omówiona w artykule dotyczącym tworzenia nowych zadań.

Top