Loading...

Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Aby zmodyfikować dane klienta, należy:

  1. korzystając z wyszukiwarki i filtrów, odszukać klienta, którego dane chce się zmodyfikować;
  2. kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję na liście i z podręcznego menu wybrać opcję Edytuj;
  3. na ekranie monitora pojawi się okno edycji danych klienta. Poszczególne elementy zostały opisane w sekcji Szybkie dodanie nowego kontrahenta oraz Edycja i uzupełnianie danych w profilu klienta;
  4. zmiany zostaną zapisane po kliknięciu przycisku OK;

Aby usunąć kartotekę klienta z modułu Klienci, należy:

  1. korzystając z wyszukiwarki i filtrów, odszukać klienta, którego dane chce się usunąć;
  2. kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję na liście i z podręcznego menu wybrać opcję Usuń. Można również kliknąć nazwę klienta na liście, a potem skorzystać z przycisku Usuń na belce narzędziowej okna modułu Klienci;
  3. chęć usunięcia danych klienta trzeba potwierdzić. W oknie monitu należy kliknąć przycisk TAK.

Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element szary i przekreślony. Listę można zawęzić do kontaktów usuniętych, używając filtrów (filtr Usunięty z opcją Tak).

Zmiana ustawień domyślnego filtra
Zmiana ustawień domyślnego filtra

Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest na czerwono   Usunięty w lewym dolnym rogu. Usunięty kontakt do klienta można odzyskać. W tym celu w oknie podglądu należy kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Przywróć usuniętego. Dalej należy potwierdzić chęć przywrócenia kontaktu.

Odzyskiwanie usuniętego kontaktu
Odzyskiwanie usuniętego kontaktu
Top