Loading...

Zastosowanie spraw

Sprawy można wykorzystać na kilka sposobów, dzięki czemu stanowią one praktyczne rozwiązanie znacznie ułatwiające codzienną pracę.

Sprawa jako sposób organizacji dokumentów

Wykorzystanie sprawy jako elektronicznego folderu na dokumenty pozwala między innymi na przetrzymywanie w jednym miejscu otrzymanego pisma oraz odpowiedzenie na nie, dzięki czemu można prześledzić historię całego tematu, czyli sprawy. Dokumentami w sprawie zarządza się z poziomu kartoteki sprawy w zakładce Dokumenty. Na zawartość zakładki Dokumenty składa się lista dokumentów wraz z wyszukiwarką, paskiem narzędzi oraz sekcją folderów i filtrów. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra „dokumenty spraw podrzędnych” sprawi, że zostaną one wyświetlone na liście. Czynności takie jak dodawanie, edycja czy przekazywanie wykonuje się podobnie do działań w module Dokumenty.

Sprawa jako sposób organizacji dokumentów
Sprawa jako sposób organizacji dokumentów

Sprawa jako plan zadań

Sprawa może być wykorzystania do połączenia ze sobą kilku zadań składających się na jedno duże zadanie lub mały projekt, na przykład podpisanie umowy z klientem poprzedzone spotkaniami, ustaleniami szczegółów i przygotowaniem dokumentacji. Taką sprawę tworzy się zgodnie z ogólną instrukcją. Zdarzenia można dodawać do sprawy w zakładce Terminarz w kartotece sprawy.

Sprawa jako plan zadań
Sprawa jako plan zadań

W zakładce Terminarz można zarządzać różnymi typami zdarzeń. Czynności takie jak dodawanie, edycja i usuwanie zdarzeń odbywają się podobnie do działań w module Zadania. Poprzez dodanie nowego zdarzenia pole Numer sprawy uzupełnia się automatycznie.

Aby zmienić widok listy zdarzeń, należy kliknąć ikonę Widok i z rozwiniętej listy wybrać: Chronologiczny, Lista lub Kanban. Dodatkowo zawartość listy można filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: zdarzenia dla spraw podrzędnych, wszystkie cykliczne lub załatwione.

Zdarzenia do sprawy można dodawać również w module Kalendarz lub Zadania poprzez wypełnienie pola Numer sprawy w formularzu zdarzenia. Takie zdarzenia będą wyświetlane w karcie Terminarz.

Top