Loading...

Ustawienia

Ustawienia związane z modułem Produkty zebrano w aplikacji Ustawienia aplikacji w zakładce SYSTEMOWE w sekcji Business. Dostępne ustawienia pozwalają na zarządzenie:

  • magazynami;
  • grupami produktowymi;
  • indywidualnymi cechami produktów.

Opis ustawień znajduje się w oddzielnym artykule.

Top