Loading...

Wprowadzenie

Baza wiedzy w systemie Ready_TM jest miejscem, w którym przechowywane są pliki związane z funkcjonowaniem organizacji. Można w niej umieszczać wzory umów, dokumentów handlowych, regulaminy, procedur i wiele innych w dowolnych formatach. Dostęp do zawartości Bazy wiedzy jest możliwy z każdego modułu, gdyż element ten jest wyświetlany w osobnym oknie.

Moduł posiada kontrolę uprawnień. Dzięki temu możliwe jest określenie, kto ma dostęp do modułu oraz konkretnych plików w nim zapisanych.

Top