Loading...

Kontrola zawartości Pulpitu

 1. Widgety
 2. Skróty do aplikacji
 3. Skróty do dokumentów
 4. Usuwanie zawartości pulpitu

Użytkownik systemu Ready_TM może korzystać z możliwości personalizacji zawartości roboczej części pulpitu. Możliwe jest dodawanie widgetów, skrótów do aplikacji oraz dokumentów. Każdy z elementów na pulpicie może zostać ustawiony w dowolnym miejscu dostępnego obszaru roboczego.

Widgety

Pulpit w systemie Ready_TM umożliwia wykorzystanie trzech typów widgetów:

 • Workflow – powiadomienia o dokumentach powiązanych z zalogowanym użytkownikiem;
 • Dokumenty – wyświetla liczbę dokumentów, które zostały przypisane do użytkownika i nie zostały przez niego otwarte. Po kliknięciu w niebieski obszar system przekierowuje do modułu Dokumenty do zakładki DO ZAŁATWIENIA;
 • Raporty – rozwijana lista z predefiniowanymi portletami możliwymi do wyświetlenia w przypadku, gdy dana aplikacja jest zainstalowana. Przykładowo: aplikacja Czas pracy posiada raport – Lista obecności.

Dodawanie nowego widgetu

Użytkownik na swoim pulpicie może dodać kilka widgetów różnego typu. Ograniczeniem jest wolny obszar pulpitu. Możliwe jest dodanie kilku widgetów tego samego rodzaju, lecz ma to sens jedynie w przypadku widgetu typu Raporty, ponieważ tylko ten element może prezentować różne dane.

Aby dodać widget Workflow na pulpicie, należy:

 1. zalogować się na swoim koncie w systemie Ready_TM;
 2. kliknąć prawym przyciskiem myszy w pusty fragment pulpitu;
 3. na ekranie monitora pojawi się podręczne menu, w którym widoczne będą dostępne widgety:
Dodawanie widgetu Workflow
Dodawanie widgetu Workflow
 1. z listy należy wybrać opcję Workflow;
 2. na pulpicie pojawi się okno widgetu Workflow. Domyślnie będzie ono stosunkowo niewielkie i pojawi się w miejscu, które kliknięto prawym przyciskiem myszy:
Widok widgetu Workflow
Widok widgetu Workflow
 1. położenie i rozmiar widgetu można zmienić. Instrukcja znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby dodać widget Dokumenty na pulpit, należy:

 1. zalogować się na swoim koncie w systemie Ready_TM;
 2. kliknąć prawym przyciskiem myszy w pusty fragment pulpitu;
 3. na ekranie monitora pojawi się podręczne menu, w którym widoczne będą dostępne widgety:
Dodawanie widgetu Dokumenty
Dodawanie widgetu Dokumenty
 1. z listy należy wybrać opcję Dokumenty;
 2. na pulpicie pojawi się okno widgetu Dokumenty. Domyślnie będzie ono widoczne w miejscu, które kliknięto prawym przyciskiem myszy:
Widok widgetu Dokumenty
Widok widgetu Dokumenty
 1. położenie i rozmiar widgetu można zmienić. Instrukcja znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby dodać widget Raport na pulpit, należy:

 1. zalogować się na swoje konto w systemie Ready_TM;
 2. kliknąć prawym przyciskiem myszy w pusty fragment pulpitu;
 3. na ekranie monitora pojawi się podręczne menu, w którym widoczne będą dostępne widgety:
Dodawanie widgetu Raport
Dodawanie widgetu Raport – krok pierwszy
 1. z listy należy wybrać opcję Raporty;
 2. otwarte zostanie nowe okno, w którym niezbędne jest określenie, co dokładnie ma zawierać tworzony widget:
Dodawanie widgetu Raport - krok drugi
Dodawanie widgetu Raport – krok drugi
 1. Raport – pole jest rozwijaną listą, na której zdefiniowano dostępne typy raportów. Zawartość listy może różnić się w zależności od nadanych uprawnień, struktury organizacyjnej firmy, stanowiska czy działu. Poniżej omówiono kilka dostępnych typów. Interesujący typ należy zaznaczyć na liście:
  • LISTA OBECNOŚCI – PORTLET – widget będzie zawierać dwa przyciski, które pozwolą sprawnie zarejestrować swoją obecność w pracy. Do wyboru są dwa przyciski W BIURZE (praca na miejscu) oraz ZDALNIE (praca zdalna). Kliknięcie odpowiedniej opcji rejestruje godzinę pojawienia się w pracy;
  • LISTA OBECNOŚCI – STAN BIEŻĄCY – wyświetla listę pracowników wraz z informacją o tym, kiedy dana osoba pojawiła się w pracy i czy pracuje zdalnie lub w biurze;
  • STATYSTYKI OBIEGU FAKTUR – pozwala na podgląd obiegu faktur, które zostały wprowadzone do systemu;
  • Pipeline – oferta Workflow setup – wyświetla listę tematów, które wymagają uwagi aktualnie zalogowanego użytkownika;
  • EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDÓW – wyświetla informację na temat ewidencji przebiegu pojazdów, z których korzysta zalogowany użytkownik;
  • INTRANET: Dokumenty do potwierdzenia – wyświetla listę dokumentów przewidzianych do publikacji w intranecie i wymagających akceptacji przez aktualnie zalogowanego użytkownika;
  • DRUKUJ METRYKĘ – umożliwia szybki wydruk metryk umów;
 2. Nazwa – w tym miejscu należy wpisać nazwę dla okna widgetu. Nazwa będzie widoczna na górnej belce widgetu;
 3. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień należy je zatwierdzić, klikając przycisk ZAPISZ. Widget pojawi się na pulpicie. Wygląd widgetu będzie zależał od tego, jaki rodzaj raportu został dla niego wybrany;
Widok widgetu Raport
Widok widgetu Raport
 1. położenie i rozmiar widgetu można zmienić. Instrukcja znajduje się w oddzielnym artykule.

Zmiana właściwości widgetu

Widget typu Raporty dodany do pulpitu może zostać poddany edycji, która umożliwia zmianę jego ustawień i sposobu pracy. W przypadku widgetów typu Dokument oraz Workflow nie ma opcji edycji rodzaju danych, ale można zmienić sposób działania.

Aby zmienić typ widgetu typu Raporty, należy:

 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy w widget widoczny na pulpicie;
 2. z menu, które pojawi się na ekranie, należy wybrać opcję Edycja;
 3. otwarte zostanie okno, w którym można zmienić nazwę widgetu oraz rodzaj raportu:
Zmiana właściwości widgetu typu Raporty
Zmiana właściwości widgetu typu Raporty
 1. po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

Aby zmienić ustawienia odświeżania widgetu, należy:

 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy w widget widoczny na pulpicie;
 2. z menu, które pojawi się na ekranie należy wybrać opcję Odśwież co. Rozwinięta zostanie lista, na której dostępne będą zdefiniowane cykle odświeżania. Należy wybrać jeden z dostępnych:
Zmiana odświeżania widgetu
Zmiana odświeżania widgetu
 1. po wskazaniu odpowiedniego cyklu odświeżania okno ustawień zostanie automatycznie zamknięte.

Warto pamiętać o tym, że nie zawsze uzasadnione jest wymuszanie odświeżania np. co 5 minut. Czasem warto zostawić włączoną opcję „nie odświeżaj”. Za każdym razem zawartość widgetu można odświeżyć ręcznie, klikając przycisk, który jest widoczny w prawnym górnym narożniku okna widgetu.

Aby dopasować widget do rozmiaru ekranu, należy:

 1. kliknąć prawym przyciskiem myszy w widget widoczny na pulpicie;
 2. z menu, które pojawi się na ekranie, należy wybrać opcję Dopasuj do wysokości ekranu:
Zmiana dopasowania widgetu do rozmiaru ekranu
Zmiana dopasowania widgetu do rozmiaru ekranu
 1. widget automatycznie zostanie rozciągnięty i zawsze będzie zajmował całą dostępną wysokość ekranu, a dokładniej okna przeglądarki. Szerokość nie ulegnie zmianie.

Aby zmienić rozmiar widgetu, należy:

 1. umieścić kursor myszy nad widgetem, a następnie przesunąć kursor do prawego dolnego narożnika;
 2. po precyzyjnym umieszczeniu kursora w prawym dolnym narożniku (jest ono oznaczone dodatkowo pogrubionym fragmentem krawędzi) wygląd kursora myszy ulegnie zmianie. Pojawi się strzałka z dwoma grotami skierowanymi przeciwstawnie:
Zmiana rozmiaru widgetu
Zmiana rozmiaru widgetu
 1. w tej chwili należy przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy i przesunąć kursor tak, by uzyskać oczekiwany rozmiar elementu;
 2. po uzyskaniu właściwego rozmiaru należy zwolnić przycisk myszy;
 3. możliwa jest zmiana wysokości i szerokości okna widgetu.

Aby zmienić położenia widgetu, należy:

 1. umieścić kursor myszy nad widgetem, a następnie przesunąć kursor nad belkę tytułową widgetu;
 2. po precyzyjnym umieszczeniu kursora nad belką tytułową wygląd kursora myszy ulegnie zmianie. Pojawią się cztery strzałki z grotami skierowanymi na zewnątrz;
Zmiana położenia widgetu
Zmiana położenia widgetu
 1. w tej chwili należy przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy i przesunąć kursor tak, by uzyskać pożądaną pozycję okna. Następnie wystarczy zwolnić przycisk myszy. Widget znajdzie się w nowym miejscu.

Skróty do aplikacji

Użytkownik może na swoim pulpicie utworzyć skrót do dowolnej aplikacji. Dzięki temu będzie mógł w prosty sposób uruchomić aplikację bez potrzeby szukania jej w menu aplikacji. Doświadczenie pokazuje, że na pulpicie powinny znaleźć się skróty do tych aplikacji, z których korzysta się regularnie.

Aby dodać skrót do aplikacji, należy:

 1. kliknąć przycisk Aplikacje i odszukać na liście aplikację, której skrót chce się utworzyć;
 2. kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy nad nazwą aplikacji w menu;
 3. przeciągnąć ikonę aplikacji na pulpit i zwolnić lewy przycisk myszy:
Tworzenie skrótu do aplikacji
Tworzenie skrótu do aplikacji

Skróty do dokumentów

Użytkownik może na swoim pulpicie utworzyć skrót do wybranego dokumentu. Dzięki temu będzie mógł w prosty sposób uruchomić dokument bez szukania go w systemie. Doświadczenie pokazuje, że na pulpicie warto umieszczać skróty do tych dokumentów, nad którymi aktualnie się pracuje lub często do nich wraca.

Aby dodać skrót do dokumentu, należy:

 1. uruchomić moduł Dokumenty i odszukać w nim dokument, do którego chce się utworzyć skrót;
 2. kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy nad nazwą dokumentu;
 3. przeciągnąć ikonę dokumentu na pulpit i zwolnić lewy przycisk myszy:
Tworzenie skrótu do dokumentu
Tworzenie skrótu do dokumentu

Aby dodać skrót bezpośrednio z otwartego dokumentu, należy:

 1. kliknąć lewym przyciskiem myszy w ikonę znaku zapytania na górnej belce okna;
 2. w menu należy kliknąć w ikonę kartki (Przeciągnij, aby użyć jako link), przytrzymać wciśnięty przycisk myszy i przeciągnąć element na wolny obszar pulpitu:
Tworzenie skrótu do otwartego dokumentu
Tworzenie skrótu do otwartego dokumentu
 1. Po zwolnieniu przycisku myszy na pulpicie pojawi się nowy skrót.

Usuwanie zawartości Pulpitu

Aby usunąć zbędny element z pulpitu, należy:

 1. umieścić kursor myszy nad elementem, a następnie kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy;
 2. z menu podręcznego należy wybrać opcję Usuń.
Top