Loading...
Rejestr umow online w systemie Ready - ilustracja
READY_™ UMOWY

Archiwum i podpisywanie
umów online

Ikona

Centralny rejestr umów

Dostęp do zeskanowanych umów papierowych i umów podpisanych elektronicznie w jednym miejscu.

Ikona

Podpis elektroniczny i obieg umów

Aplikacja ułatwia złożenie podpisu elektronicznego oraz usprawnia wewnętrzny proces obiegu umowy.

Ikona

Ułatwione rozliczenie umów z klientami i dostawcami

Zobacz koszty i przychody każdej umowy, dzięki aplikacjom do obiegu faktur zakupu oraz wystawiania faktur sprzedaży.

Czy znane są Ci te problemy?

Jeżeli ewidencja umów w Twojej firmie w dalszym ciągu odbywa się papierowo, z pewnością dobrze znasz trudności, które się z tym wiążą.

Ikona

Nie jesteś pewien zapisów w umowie?

Zanim nie sięgniesz po segregator, to nigdy nie masz pewności jakie zapisy są w umowie.

Ikona

Komunikacja z prawnikiem trwa zbyt długo?

Uzgodnienie treści umów z działem prawnym lub prawnikiem poprzez maile zabiera zbyt wiele czasu i jest uciążliwe. Wątki się urywają i trudno jest dochować terminów.

Ikona

Brak mechanizmu wersjonowania umów na dysku

Podczas negocjacji powstaje wiele wersji umowy, a gdy potrzebujesz wrócić do pierwotnych ustaleń, staje się to zbyt trudne?

Ikona

Nie wiesz jak bezpiecznie podpisać umowy elektroniczne

Coraz częściej klienci i dostawcy oczekują zdalnego zawierania umów, ale nie wiesz jak poprawnie przechowywać dokumenty online.

Co daje Twojej firmie Ready_™

Ikona

Wiedza

Ważne zapisy są zawsze pod ręką. Zeskanowane czy podpisane elektronicznie znajdziesz w jednym rejestrze umów.

Ikona

Mobilność

Akceptowanie i podpisywanie umowy elektronicznie można wykonać z każdego miejsca tak samo wygodnie.

Ikona

Oszczędność czasu

Zapomnij o wertowaniu segregatorów czy katalogów plików. Wyszukiwanie umów stanie się niezwykle proste!

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Wbudowany podpis elektroniczny ułatwia wygodnie zawieranie umów

 • Obsługa podpisów wielu dostawców: KIR Szafir, Certum i innych.
 • Weryfikacja poprawności złożonych podpisów elektronicznych.
 • Podpisywanie dokumentów i archiwizacja w jednym systemie.

Elektroniczny rejestr umów

Baza umów wspierająca ewidencję najważniejszych informacji z  treści umów
i aneksów.

 • Wygodny i intuicyjny dostęp do wszystkich zawartych umów i aneksów. Niezależnie od tego czy zostały zawarte tradycyjnie, czy podpisane elektronicznie.
 • Łatwo identyfikowalne terminy obowiązywania umowy.
 • Wygodne w obsłudze drzewko kategorii umów.

Generowanie treści umów z szablonów

Dokumenty zawierane na powtarzalnym wzorze, mogą zostać przygotowane w ciągu kilku sekund, na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów.

 • Obsługa szablonów umów w formacie .docx.
 • Edycja treści wygenerowanej umowy możliwa jest bezpośrednio z systemu.
 • System przechowuje wszystkie wersje dokumentów. Możesz do nich wrócić w razie potrzeby.

Rozliczanie umów

W systemie możliwe jest prowadzenie rozliczenia umowy w oparciu o ewidencję kosztów z faktur opisywanych w systemie obiegu dokumentów.

 • Przypisywanie kosztów faktur do umów w centralnym rejestrze.
 • Raport wykonania finansowego umowy.
 • Obsługa kaucji i zatrzymań gwarancyjnych.

Elektroniczny obieg dokumentów. Opiniowanie
i akceptacja

Proces workflow uporządkuje opiniowanie dokumentów oraz zbieranie wymaganych akceptacji.

 • Definiowanie obiegu każdej umowy poprzez określanie dowolnej liczby osób opiniujących i akceptantów.
 • Uporządkowanie procesu uzgodnień z działem prawnym.
 • Łatwy dostęp do historii i szczegółów opinii.

Łatwe zarządzanie uprawnieniami

Dzięki systemowi zapanujesz nad dostępem do różnych umów dla różnych osób w organizacji.

 • Uprawnienia do dokumentu mogą być nadawane dla: działów, grup oraz indywidualnie.
 • Grupy pozwalają na zdefiniowanie szablonu uprawnień dla poszczególnych kategorii umów.
 • Dostęp „read only” dla pracowników, którym należy udostępnić treść umowy.

Zintegrowana poczta email

Dzięki zintegrowanej w systemie poczcie email zyskasz dodatkowe możliwości.

 • Uzgadnianą treść umowy wyślesz do kontrahenta mailem. Nie musisz przechodzić do Outlook i kopiować załącznika.
 • Umowę wraz z komentarzami, otrzymaną od klienta, łatwo dołączysz jako kolejną wersję.
 • Zlecisz zadania powiązane z umową bezpośrednio z maila.
Top