Loading...

Struktura aplikacji Płatności

Aplikacja składa się z modułu Płatności, w którym pracownik eksportujący płatności do banku tworzy płatność na dokumencie. Po uzupełnieniu danych płatności dokument trafia do eksportu. Ta najprostsza ścieżka może zostać rozszerzona o akceptację Płatności, która polega na tym, że płatność po utworzeniu zamiast przejść bezpośrednio do eksportu jest  oczekuje na akceptację przez uprawnione osoby.

Uwaga! Akceptacji płatności nie należy utożsamiać z akceptacja płatności na dokumentach Faktur zakupu, Delegacji bądź Płatności.

Struktura modułu

Aplikacja Płatności składa się z zakładek pogrupowanych podmiotem, na którym się operuje:

 • zakładki związane z dokumentami podzielone na dwie grupy:
  • Faktury zakupu a w niej:
   • Do zapłaty – zawiera listę dokumentów faktur zakupu, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności,
   • Oczekujące – lista dokumentów faktur zakupu, które są procesowane i nie osiągnęły jeszcze etapu, w którym należy generować płatność
  • Pozostałe dokumenty
   • Delegacje –  zawiera listę dokumentów delegacji, które mogą podlegać wygenerowaniu płatności,
   • Dokumenty Płatności – zawiera listę dokumentów płatności utworzonych ręcznie przez zalogowanego użytkownika,
 • zakładki związane z płatnościami:
  • W przygotowaniu – w zakładce tej znajdują się dwa rodzaje płatności: te, które nie posiadają uzupełnionego kompletu informacji, takich jak np: Dane Płatnika, Beneficjenta, kwoty lub szczegóły płatności, lub też są przypięte do Dokumentu Płatności, który nie zakończył jeszcze swojego obiegu,
  • Zablokowane – lista płatności, które są zablokowane do eksportu do banku,
  • Do akceptacji – lista płatności, które oczekują na skierowanie do eksportu do banku przez osobę zatwierdzającą przelewy np. Dyrektora Finansowego,
  • Do eksportu – lista płatności, które będą eksportowane do banku,
  • Zapłacone – lista płatności zawierająca płatności, które zostały oznaczone jako zapłacone lub mają status w Banku oraz oczekują na zapłacenie,
  • Wszystkie – lista wszystkich płatności w systemie,
  • Wyeksportowane – lista płatności pogrupowanych wg paczek płatności ze wskazaniem daty eksportu.
 • zakładki związane z zabezpieczeniami, a w niej:
  • Kaucje – lista wyświetlająca płatności, które dotyczą kaucji gwarancyjnych.

Wszystkie zakładki modułu Płatności zawierają następujące funkcje:

 • Eksport do Excela – uruchamia widok listy z wybranej zakładki do pliku Excela
 • Odśwież – odświeża listę na wybranej zakładce

W następnych artykułach opisano każdą z zakładek modułu.

Top