Loading...

Opis aplikacji Płatności

Aplikacja Płatności przeznaczona jest do:

 • tworzenia poleceń przelewów,
 • ich akceptacji,
 • eksportu tychże poleceń do banku.

Eksport do Banku polega na wygenerowaniu plików eksportu w odpowiednim formacie. Pliki te należy zapisać na dysku lokalnego komputera, a następnie w oknie płatności na portalu banku, zaimportować plik, korzystając z odpowiedniego szablonu importu.

Płatności mogą być przygotowane na podstawie:

 • faktur zakupu,
 • dokumentów delegacji,
 • dokumentów płatności (tzw. płatności „ad-hoc”, czyli niezwiązane z dokumentami faktur zakupu oraz delegacjami).

Pozostałe funkcje dostępne w module Płatności to:

 • blokowanie płatności,
 • planowanie harmonogramu płatności,
 • obsługa kaucji,
 • zatwierdzanie kont bankowych,
 • import potwierdzeń płatności,
 • oznaczanie płatności jako zapłacone.
Top