Loading...

Zakładka W przygotowaniu

Zakładka w przygotowaniu przeznaczona jest do wyświetlania płatności, które posiadają status „W przygotowaniu”. Przeznaczona jest do wizualizacji płatności pochodzących z dokumentów płatności, których obieg (dokumentu) nie zakończył się.

Domyślnie zakładka ta jest ukryta i nie jest wykorzystywana w normalnej pracy. Uruchomić ją można w Konfiguracji aplikacji.

Struktura zakładki przedstawia się następująco:

Funkcje modułu:

  • Przekaż do akceptacji / eksportu – uruchamia walidację poprawności danych danej płatności. W przypadku pomyślnego wyniku walidacji przenosi odpowiednio do zakładki Do akceptacji / Do eksportu. (w zależności od ustawień Modułu Płatności).
  • Zapłacone – oznacza płatność jako zapłaconą z pominięciem procesu eksportu płatności i importu tejże w banku.
  • Usuń płatność – usuwa zaznaczone na liście płatności.
  • Wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności.
  • Usuń wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że do nich nie ma wymagalności potwierdzenia płatności.

Funkcje dostępne z poziomu menu kontekstowego:

  • Akcept. / eksport.
  • Zapłacone.
  • Usuń.
  • Wymagaj potw.
  • Usuń potw.

Filtry:

Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule

Top