Loading...

Zakładka Zapłacone

Zakładka Zapłacone zawiera wszystkie płatności, które zostały wyeksportowane do banku, które są oznaczone statusami: „W banku” lub „Zapłacono”.

Struktura modułu jest następująca:

Funkcje modułu (dostępne również z menu kontekstowego):

  • Zapłacone – oznaczanie wskazanych płatności o statusie „W banku” jako zapłacone,
  • Dodaj potwierdzenie płatności – oznaczanie płatności o potwierdzeniu płatności z możliwością dodawania załącznika do dokumentu powiązanego z płatnością
  • Zwróć do eksportu – pozwala na zwrot płatności do eksportu

Filtry:
Opis filtrów dostępnych na zakładce dostępny jest w tym artykule.

Top