Loading...

Zakładka Dokumenty płatności

W tej zakładce zalogowany użytkownik ma możliwość tworzenia płatności, które nie wynikają z posiadanych dowodów zakupu, takich jak faktury zakupu, czy też paragony. Służą zasadniczo do przygotowywania drobnych kwotowo przelewów.

Funkcje dostępne na zakładce:

 • Utwórz płatność – tworzy płatność wraz z dokumentem płatności,
 • Klonuj płatność – generuje nową płatność na podstawie zaznaczonej,
 • Usuń płatność – usuwa płatność wraz z dokumentem płatności,
 • Wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że wymagane jest do nich dodanie potwierdzenia płatności,
 • Usuń wymaganie potwierdzenia – pozwala oznaczyć zaznaczone płatności, że do nich nie ma wymagalności potwierdzenia płatności,
 • Konta bankowe – uruchamia dodatkowy moduł kont bankowych

Funkcje dostępne w menu kontekstowym:

 • Klonuj płatność,
 • Usuń płatność,
 • Wymaganie potwierdzenia,
 • Usuń wymaganie potwierdzenia,

Filtry:

 • Typ transakcji – lista typów dostępnych transakcji: Krajowe, SEPA, Zagraniczne
 • Kontrahent – lista kontrahentów. Na dokumencie płatności jest to Beneficjent płatności
 • Waluta – lista walut w systemie.
 • Status płatności – lista statusów dostępna dla dokumentów typu Dokument płatności.
Top